Приоритет “Активна здравна и социална защита”е фаворит в област Смолян според резултатите от проведените анкети до момента

      На 11март от 18

      На 11март от 18.00 часа в град Смолян започна пресконференция за представяне на План БГ 09, част от националната младежка кампания "Запознай ме с вашите... приоритети". На пресконференцията взеха участие Трендафил Величков, началник на отдел "Младежка политика" към ВС на БСП, Стефан Бадев - член на ВС на БСП и областен координатор на БСП- Смолян, Димитър Кръстанов - говорител на Областния  съвет на БСП - Смолян.

На пресконференцията бяха представени приоритетите на план БГ 09 и интернет страницата на кампанията от Трендафил Величков, който обяви, че на сайта като доброволци са се регистрирали вече 1000 души. Величков подчерта, че БСП има качествено нова политика по отношение на младите хора. Според него в рамките на кампанията се извършва най-голямото и амбициозно проучване, с което се цели да се достигне до всеки дом и да се допита до максимален брой хора за техния приоритет. Резултатите към момента за област Смолян сочат, че 2000 души са посочили своя приоритет в книжните анкети и около 2000 души са регистрирали своя глас на интернет страницата на кампанията. Приоритет "Активна здравна и социална защита" е фаворит в област Смолян според резултатите от проведеното проучване до момента. Според Величков кампаниите на опозицията - анкети, референдуми, евтини PR акции са свързани единствено с идващите избори, за разлика от БСП, която държи на дългосрочната перспектива.

На въпрос на журналист "Как ще се борите с ниската избирателна активност при младите хора", Величков подчерта, че фактът че в зала 1 на НДК на 14 февруари имаше 3 500 младежи означава, че очевидно БСП има подход към младите хора.

По време на пресконференцията Стефан Бадев разказа интересни факти от анкетите в рамките на кампанията "Запознай ме с вашите... приоритети" в общините Доспат, Девин, Златоград, Неделино и Баните. В община Доспат са поискали нов приоритет да бъде включен в анкетата - Борба срещу Бойко Борисов.

Утре кампанията продължава в общините Мадан и Рудозем, а вдругиден в Борино.