Декларация на ПГКБ

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги, уважаеми зрители и слушатели! В последните дни нервното напрежение като че ли попремина границата на нормалното и разумното

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги, уважаеми зрители и слушатели! В последните дни нервното напрежение като че ли попремина границата на нормалното и разумното. Ако го кажа образно, някои хора съвсем изтрещяха. Търкалят се някакви кашони по коридори на министерства, намират се някакви секретни документи, после се оказва, че тези секретни документи отдавна прашлясват в кашони в Народното събрание.

Но какво да правим? Такава е ситуацията. Министър-председателят обяви, че е загубил доверие в министрите си, че не вярва на журналистите, че не го интересува какво ще каже българският народ на референдума, той ще си направи каквото си реши.

Аз днес няма да държа политическа реч и това е последното такова изказване, което правя за днешния ден. Ще караме по хронологията, ще казвам фактите и ще показвам документите. Който, както се казва, има очи - да види, който има уши - да чуе!

Последният скандал: кой изгони РWE? На 18 декември 2008 г. се подписва споразумението на съвместното предприятие с РWE, между НЕК и РWE. То е променяно два пъти - през януари 2009 г. и през май 2009 г., изтича с окончателен срок на 31 юли 2009 г. Но вече имаме ново управляващо мнозинство, чийто министри - все още не министри, но ключови фигури, включително и министър-председателят, които са изказали ред интересни идеи по отношение на проекта.

По тази причина РWE пише едно писмо. Няма да Ви го чета - ако някой се интересува, ще му го дам да го прочете. В това писмо РWE заявява ясно и категорично готовността си да продължи участието си в проекта.

Второ, RWE заявява опасенията си, че цената по проекта, която те са предвиждали през декември месец 2008 г. - да бъде около 8 милиарда, може би ще се увеличи до 10 милиарда. Въпреки това РWE заявява готовността си да осигури своя ресурс и казва така: „Ако страните се споразумеят, с акционерното финансиране РWE би предоставило, разбира се, своя дял - ние бихме дали, подготвени за демонстриране на своята способност да изпълним финансовите си задължения. РWE би се възползвало от финансовата сила на своята компания майка, която разполага с неизползвани кредити в размер на 3,6 милиарда - 2,7 милиарда по програмата за неизползвани търговски книжа, 1,2 милиарда в инструменти за кешов еквивалент, 7 млрд. евро в ликвидни ценни книжа в своя баланс, както и програми за емитиране на облигации".

РWE, за да подпомогнат новите български управляващи, предлагат и удължават срока на споразумението с още два месеца. Заедно с това РWE се интересуват при новите условия откъде Националната електрическа компания ще намери парите да финансира своя дял, който според РWE ще надмине 5 милиарда. Питат: „Ще даде ли българското правителство гаранции на Националната електрическа компания? Ще даде ли българското правителство финансов ресурс на Националната електрическа компания? Въобще българското правителство подкрепя ли Проекта „Белене"?

Отговор! Отговор от НЕК няма, документите са скрити - не ни ги показват нито на нас, нито на господин Червенкондев. Но ние случайно, някак си така в една пощенска кутия намерихме една паметна записка от среща, състояла се на 12 август 2009 г. в София, на която присъстват министър Трайчо Трайков - министър на икономиката, енергетика и туризма, Мая Христова - заместник-министър, министър Симеон Дянков - няма да го казвам кой е, защото нямам време - и там РWE се интересува какво и как ще прави България.

Вижте какво  му казват българските министри: „Първо, не е вероятно в настоящата рамка България да бъде в позиция да отговори на изискванията на финансовата схема и да изпълни ключови изисквания на съглашението по общия финансов подход.

Второ, България - може би - би пожелала да подкрепи проекта с по-ниско дялово участие, но за това трябва да намери поне двама други партньори.

И трето, целият този подход очевидно не може да се реализира за няколко седмици".

Тоест, срокът до 30 септември няма да бъде спазен и още през август месец българското правителство на практика е казало на РWE - вървете си, ние няма да правим „Белене"!

Въпросът е след като няма да правите „Белене", защо изхарчихте 230 млн. евро за следващите 3 години и половина, защо подписахте 9 допълнителни споразумения и поехте допълнителни финансови ангажименти за още 40 млн. евро?

Вторият момент е докладът на „Ейч Ес Би Си". Тъй като докладът официално е обявен от „Ейч Ес Би Си" за публичен, ще Ви покажа някои от данните в него. Не знам дали се вижда: „В съответствие със средната способност, недостиг в електроенергията в България ще има през 2020 г." Малко по-нататък, „Ейч Ес Би Си" го казва: „В региона през 2020 г. ще има дефицит на електроенергия от 30 хил. мегавата".

И последното, което искам да Ви покажа, е на другата страница, където е оценката, че Проектът „Белене" е конкурентоспособен, практически във всички варианти на развитие на цената.

И нещо, което Вие тук непрекъснато показвате - това материалче от „Ейч Ес Би Си", която ни беше раздадена тук през април месец. Пак четете без да виждате, само първата страница и заглавието. Не сте обърнали внимание, че това, което размахвате, е за атомна електроцентрала, въведена в експлоатация през 2019 г. През 2019 г.! На първия ред в материала на „Ейч Ес Би Си" пише: „IPC cost - 6 млрд. 131 милиона". През 2019 г. 6 млрд. 131 милиона се равняват на 5 млрд. 132 милиона през 2013 г.

Разбирате ли, че това, което Ви говорих онзи ден за цената на атомната електроцентрала, е потвърдено от „Ейч Ес Би Си"?

Знаете ли какво значи 6 млрд. 300 милиона? Това означава, че Вие, уважаеми управляващи от ГЕРБ, сте приели тотално и пълно исканията на руската страна за оскъпяване на целия проект с инфлацията в Русия, която за този период е около 62%. Затова числото е 6 млрд. 300 милиона, не по някаква друга причина, а това е чиста проба национално предателство.

Има тук едни много принципни хора, на които аз искам да им покажа няколко документа.

Ето, това е документ от книга, издадена от Българската академия на науките, касаеща проучване на геофизическата  и сеизмическата обстановка в Белене. Изследването е направено през 2000-та година по поръчка на това правителство, на тези принципни хора. Вижте какво пише в заключението на изследването: „От анализа на всички данни се стига до заключението, че под площадката на АЕЦ „Белене" и в непосредствена близост до нея в локалната 5-километрова зона няма следи от изява на активни разломи през квартернера или поне през последните няколко стотици хиляди години, в това число и по протежение на река Дунав. От тази гледна точка площадката отговаря на изискванията на Международната агенция по атомна енергия и е пригодна за строителство на атомна електроцентрала." Изпълнено по поръчка на правителството на СДС през 2000‑та година.

Всъщност какво се учудвате? Ето я националната стратегия на същото това правителство до 2010 г., приета на 12 март 1999 г. На 10-та страница тези принципните борци срещу ядрената енергетика са записали: „Нова ядрена мощност - в периода 2006-2010 г.", на 15‑та страница са записали къде е тази нова ядрена мощност. Можете ли да познаете къде е? Започва с „Б" и завършва на „не". Белене! Ето, тези, които сега са много принципни и призовават тук.

И накрая още една, така да се каже, находка на премиера от последните дни. Какво било станало и как правителството на Сергей Станишев било дофинансирало проекта с бюджетни средства.

Чета Ви междинния доклад на Комисията „Белене", който приехте само преди два дни: „В останалите два доклада се предоставят констатации за нецелево разходване на средства на част от целево предоставените от бюджета на Република България - целево предоставените! - 300 милиона за покриване на вноската по уставния капитал и предстоящите увеличения на капитала на съвместното дружество между „НЕК" ЕАД  и „РWE Пауър". Както се казва, недей забравя в кой гьол с кои жаби какво си квакал.

Иначе пари за пенсии са давани. През 2008 г. са дадени 300 милиона.

През 2009 г. са дадени 300 милиона за коледни надбавки - по 150 лв. на пенсионер, увеличена е минималната пенсия от 1 януари, увеличена е с една десета стойността на всяка прослужена година, тоест с около 4% за всички пенсии от 1 април, и 10% - по Швейцарското правило, от 1 юли. Това направи правителството на Сергей Станишев.

И накрая, разбрахме обаче, че България не само не намалява, а се увеличава и то с цели 800 хиляди човека. Растем бързо, растем със страха, растем с желанието Ви за манипулации. На страха очите са големи, а краката са къси!

Няма къде да избягате. Няма къде да избягате от народния вот, където и да се криете. Така че запазете спокойствие.