Европейският парламент ще следи с особено внимание развитието на тракийския въпрос

Това заяви българският евродепутат от ПЕС Маруся Любчева след приемането на резолюцията по доклада за напредъка на Турция за 2008 г

Това заяви българският евродепутат от ПЕС Маруся Любчева след приемането на резолюцията по доклада за напредъка на Турция за 2008 г.

 

"Европейският парламент ще следи с особено внимание развитието на тракийския въпрос". Това заяви българският евродепутат от ПЕС Маруся Любчева след приемането на резолюцията по доклада за напредъка на Турция за 2008 г.

 "Особено важно е тези страните-кандидатки за членство в ЕС да изпълняват критериите за присъединяване -  последователно  с достатъчна прецизност  и прозрачност към гражданите на ЕС. Намирам за особено важно процесът да преминава през доброто сътрудничество със съседните страни", подчерта българският евродепутат.

Маруся Любчева изрази подкрепата си за резолюцията по доклада за напредъка и изтъкна политическото и икономическото предизвикателство, което преговорите за присъединяване с две страни от Западните  Балкани и Турция представляват за ЕС, както и предизвикателство по отношение на въпроса за сигурността.

"В този смисъл считам, че трябва да отбележим известния напредък между България и Турция с постигнато съгласие за започване на  преговори по отношение  на  нерешени до момента въпроси - а именно разрешаване на имуществените проблеми на тракийските бежанци. И това става благодарение на усилията на Европейския парламент",  посочи в заключение българският евродепутат и подчерта, че ЕП ще  следи този процес с особено внимание, тъй като той засяга правата на хиляди хора и тези права трябва да се спазват на територията на ЕС.