Съдът остави на БСП клуба в Ботевград

Административният съд спря изпълнението на заповедта на кмета на община Ботевград Георги Георгиев, с която изисква да бъде освободено помещението, което се ползва за партиен клуб от ОбС на БСП

Административният съд спря изпълнението на заповедта на кмета на община Ботевград Георги Георгиев, с която изисква да бъде освободено помещението, което се ползва за партиен клуб от ОбС на БСП.

Съдът  е уважил искането на БСП за спиране на предварителното изпълнение на заповедта, като е насрочено дело срещу община Ботевград на 6-ти февруари 2013 г.
В жалбата председателят на БСП-Ботевград д-р Веселка Златева посочва, че заповедта на кмета е незаконосъобразна и моли да бъде отменена. Посочени са три причини за обжалването.

На първо място, според юристите на БСП заповедта е антидатирана. В жалбата е посочено, че „Като дата за издаването й е посочена 02.01.2013 год. За лице, изготвило заповедта се е подписала инж. Румяна Запорожанова, Н-к отдел „ОСТГ” в общинската администрация. Същата г-жа Запорожанова, на 03.01.2013 год., пред поне 15 (петнадесет) свидетели, медии, включително и народните представители Кирил Добрев и Драгомир Стойнев, отрече да има подобна заповед.”

Според партийната организация в Ботевград, заповедта е нищожна, тъй като противоречи на действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ботевград.

В жалбата си социалистическата партия в Ботевград отбелязва, че кметът Георги Георгиев на БСП не е предложил друго помещение за осъществяване на дейността на общинската организация. Лишаването ни от помещение е в нарушение на императивната разпоредба на чл.31, ал.1 от Закона за политическите партии, според която по силата на закона възниква задължение за съответния орган да предостави под наем имот - частна общинска собственост, коментира адв. Христо Якимов.

Миналата седмица народните представители Кирил Добрев и Драгомир Стойнев отидоха в Ботевград, за да подкрепят местната организация на БСП, която отказа да напусне помещението.

По време на срещата си с местните социалисти стана ясно, че народният представител Кирил Добрев е подал възражение срещу писмото на кмета на община Ботевград  пред Областната управа и до Сметната палата преди Коледа.

”Живеем в един частен, феодален град. Служителите на Общината идват без Заповед на кмета, за да напуснем клуба. Ние няма да оставим нещата по този начин. Целта е преди изборите, две хиляди членове на БСП да бъдат унижени. Кметът може би е забравил, че е тръгнал от тази партия, но когато човек си сменя партиите, само и само да остане на власт, ясно показва, че той може би няма морал.” – коментира Драгомир Стойнев.