Маруся Любчева: Акцент на европейската политика следва да бъде грижата за децата

Маруся Любчева: Акцент на европейската политика следва да бъде грижата за децата   Акцент на европейската политика следва да бъде грижата за децата

Маруся Любчева: Акцент на европейската политика следва да бъде грижата за децата

 

Акцент на европейската политика следва да бъде грижата за децата. Това заяви българският евродепутат от Групата на партията на европейските социалисти (ПЕС) Маруся Любчева по време на осъжданията в пленарна зала на ЕП на стратегията за развитие на детските заведения и целите от Барселона.

"Свидетели сме на сериозна демографска криза - ниска раждаемост, застаряване на населението, икономически и социални проблеми в самото общество. Усилията ни  трябва да бъдат насочени към създаване на подходящи условия за раждане, отглеждане, възпитание и социална реализация на децата" заяви Маруся Любчева.

Българският евродепутат открои няколко приоритетни области, на които трябва да се наблегне, за да се продължи работата по изпълнението на целите от Барселона - адекватно разпределение на правата, задълженията и отговорностите  относно грижите за децата между държавата, местните власти и семейството, подкрепа за детски институции както в държавния, така и в частния сектор, търсене на публично-частно партньорство в областта на грижите за децата, създаване на мрежи  за комплексни услуги , консултации и обществена подкрепа за деца и родители и др.

"В моята страна България грижата за децата стои на високо ниво. Приетите Национална стратегия за  детето 2008 - 2018 и  Национална програма за закрила на детето  поставиха не само целите, но и конкретни стъпки на изпълнителната власт по отношение грижите за децата. Институциите за деца промениха своя облик, като се търсят решения за връщане на децата в семейна среда, приемат се принципите на приемните семейства, създават се защитени жилища, строят се детски градини и ясли" , подчерта Маруся Любчева.

"Говорим за всичко това в условията на финансова и икономическа криза - когато е възможно да  загубим постигнатото и да не постигнем плануваното. Ще направим ли инвестициите в децата на Европа ? Това днес е нашето предизвикателство", допълни в заключение българският евродепутат.