Евгени Кирилов: Време е ЕС да премине от декларирана солидарност към солидарност в действие

Време е Европейският съюз да премине от декларирана солидарност към солидарност в действие - да се предприемат необходимите мерки за запазване на социалните стандарти на гражданите на ЕС, да бъдат защитени социално слабите

Време е Европейският съюз да премине от декларирана солидарност към солидарност в действие - да се предприемат необходимите мерки за запазване на социалните стандарти на гражданите на ЕС, да бъдат защитени социално слабите.

Това заяви българският евродепутат от Групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Евгени Кирилов по време на обсъжданията в пленарна зала на ЕП на изготвения от него доклад "Кохезионната политика: инвестиране в реалната икономика", който е част от пакета документи, включени в подготовката на ЕП за пролетния Европейски съвет.

В изказването си докладчикът Евгени Кирилов обърна внимание на три основни послания, включени в доклада - подкрепа за предложените от Европейската комисия мерки за прилагането на структурните фондове, разглеждането на "политиката на сближаване като политика на солидарност" и необходимостта от извличането на уроци от настоящата финансова и икономическа криза.

"Докладът подкрепя предложените от Европейската комисия мерки за ускоряване и опростяване на прилагането на структурните фондове, сред които са увеличаването на авансовите плащания, въвеждането на по-гъвкави схеми за отчитане на разходите и други. Тези мерки наистина са ни необходими сега, когато се нуждаем от адекватен отговор на икономическата криза, от инвестиране в реалната икономика, от съхраняване и създаване на работни места и от насърчаване на предприемачеството. Тези мерки, обаче, не са единствено израз на необходимостта да действаме по-ефективно и ефикасно. Предложенията за опростяване на правилата са отдавна желани и чакани от ползвателите на еврофондовете и са в отговор на препоръки от наша страна и от страна на Европейската сметна палата", заяви в изказването си Евгени Кирилов.

Българският евродепутат подчерта също така концепцията на разглеждането на "политиката на сближаване като политика на солидарност".

"Нуждаем се не само от декларирана солидарност, а наистина да работим заедно. В условията на взаимозависимост на европейските икономики, отрицателните ефекти на кризата засягат всички. За противодействие на тези ефекти трябва да се постигат положителни резултати, които ще водят до широка полза,  и които са в изпълнение на поставените цели за растеж и развитие в Лисабонската стратегия. Същевременно е важно да се запазят социалните стандарти за гражданите на ЕС, да не се нарушава конкуренцията и да не се отстъпва от защитата на околната среда. В този смисъл солидарността и сближаването са нужни в най-голяма степен за да успеем заедно да намерим по-бързо изход от кризата", изтъкна Евгени Кирилов.

Според българският евродепутат от съществено значение за ЕС е "да извлече уроци от настоящата криза и мерките, които ще бъдат предприети да не останат изолирани".

"Анализирането на грешките и натрупания опит трябва да продължи. Също така не трябва да спира до тук процесът на опростяване на процедурите. Правилата трябва да се направят по-ясни, информацията по-достъпна, административната тежест по-малка и процедурите по-прозрачни. Само така ще намалеят грешките и ще се ограничат възможностите за нарушения и корупция", подчерта още докладчикът Евгени Кирилов.

В заключение българският евродепутат отправи призив към Съвета на ЕС "да приеме във възможно най-кратък срок предложените мерките за ускоряване и опростяване на използването на структурните фондове".

"Време е Европейският съюз да премине от декларирана солидарност към солидарност в действие", завърши Евгени Кирилов.