Сергей Станишев предложи четири стъпки за преодоляване на кризата в Европа

Nov 28, 2012 Новини БСП 0 1065

Необходима е промяна в политиката на Европа

Необходима е промяна в политиката на Европа. Това беше основаното послание, което президентът на ПЕС Сергей Станишев отправи на конференцията в Брюксел „Европейски диалог 2012". Според лидера на европейските социалисти е наложителна промяна на подхода и на инструментите за преодоляване на кризата на Стария континент. Станишев напомни, че политиката на консерваторите не даде отговор на най- тежките проблеми на европейците - увеличи се безработицата и социалното неравенство. „Зад многобройните икономически спорове обаче се крият прости отговори", заяви президентът на ПЕС. Той набеляза четири основни стъпки за преодоляване на кризата в Европа.

На първо място Станишев изтъкна значението на солидарността. По думите му през последните години властва националният и дори националистическият подход - разчита се, че всяка страна може по отделно да се спаси от кризата, въпреки че в действителност това не е възможно. Станишев заяви, че само ако се помага на страните със затруднения, може да се разчита, че Европа ще започне да преодолява кризата.

Според президента на ПЕС трябва да се търси причината за кризата в нерегулирания пазар, който отключи проблемите в икономиките на Европа. Затова като втора стъпка Станишев открои - необходимостта от ефективно регулиране на пазарите, реализиране на политика на инвестиции, създаване на работни места и подкрепа на дребния и среден бизнес.

Третият важен елемент според лидера на ПЕС е насочването на европейския бюджет към инвестиции. По думите на Станишев само този подход може да помогне да се решат проблемите на Европа в икономиката. Лидерът на ПЕС изрази категоричната си позиция срещу рязкото орязване на бюджета на ЕС. По думите му това допълнително ще ограничи ресурса на страните с повече проблеми в икономиката. Вместо това според Станишев акцентът трябва да се премести върху реализирането на повече приходи в европейския бюджет. Лидерът на ПЕС даде пример с данъка върху финансовите транзакции, който може да запълни дупката в европейския бюджет. Станишев отново изтъкна необходимостта да се въведе младежка гаранция, тъй като хората искат да виждат реалните резултати от европейската политика. Благодарение на тази мярка и чрез насочването на 10 млрд.евро от европейския социален фонд за младежка заетост, ще могат да се разкрият 2 млн. нови работни места за младите европейци.

Четвъртият отговор, който Станишев дава за справяне с кризата е  наличието на ясен демократичен процес на взимане на решения в Европа. Президентът на ПЕС обясни, че когато решенията се взимат на тъмно, хората губят доверие в ЕС.