Маруся Любчева: Финансовата и икономическа криза, както и енергийната нестабилност повишават отговорността на ЕП при подготовката на Бюджет 2010

Отговорността на ЕП при подготовката на Бюджет 2010 е по-висока в сравнение с досегашните бюджети и причината за това е финансовата и икономическата криза, както и енергийната нестабилност, засегнала страните-членки на Съюза

Отговорността на ЕП при подготовката на Бюджет 2010 е по-висока в сравнение с досегашните бюджети и причината за това е финансовата и икономическата криза, както и енергийната нестабилност, засегнала страните-членки на Съюза.

Това заяви българският евродепутат от Групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) и член на Комисията по бюджети Маруся Любчева в писмено становище, внесено във връзка с провелия с в рамките на пленарната сесия на ЕП в Страсбург дебат "Насоки за бюджетната процедура за 2010 г.".

В становището си Маруся Любчева обърна внимание на необходимостта от по-успешна реализация на регионалната и социална кохезионна  политика на територията на Съюза, която трябва да намери отражение във всеки приоритет - още по-значимо предизвикателство в условията на  икономическа криза за да не се  допусне  създаването на разделителни линии  между Изтока и Запада и за да помогне на новите страни-членки да се справят.

"Считам, че използвайки бюджетните инструменти  през 2010 година  ще бъдем по-отговорни към енергийните и транспортни мрежи с акцент върху доброто планиране на вътрешно-енергийните мрежи за ЕС, за да се гарантира алтернативност на най-засегнатите от нейната липса страни. И особено важно -  гъвкавост и ефективност на финансирането на транспортните коридори с цел облекчаване на трафика и разширяване на комуникацията между страните. Особено внимание трябва да се отдели на мрежите Север-Юг" подчерта Маруся Любчева.

"Необходима е много по-висока интензивност в развитието на изследователските и развойни проекти. Иновационната политика трябва да се насочи към подходящи за страните сектори за максимално повишаване ефективността на изразходването на средствата", завърши българският евродепутат.