Кристиан Вигенин: Не трябва да позволяваме популистки правителства да създават разделение между хората в България и Македония

Nov 12, 2012 Новини БСП 0 887

  Ако има народ, който ни е най- близък на Балканите от съседните страни, това е македонският и не бива да позволяваме популистки правителства да създават разделение между тези два народа

 

Ако има народ, който ни е най- близък на Балканите от съседните страни, това е македонският и не бива да позволяваме популистки правителства да създават разделение между тези два народа. Това заяви на пресконференция секретарят на НС на БСП по външна политика и международна дейност и евродепутат Кристиан Вигенин след завръщането си от двудневно работно посещение в Македония.

Кристиан Вигенин подчерта, че трябва да се прави разлика между македонското правителство и народа на Македония - така както българският народ не може да се отъждествява с правителството на Бойко Борисов. „Нашата оценка е, че ръководеното от Никола Груевски правителство в Македония неглижира тежките социално-икономически проблеми в страната за сметка на популистки проекти за стотици милиони евро и политика, която цели мобилизиране на електорат чрез създаване и симулиране на несъществуващи външни заплахи", заяви Вигенин. По думите му българското правителство на свой ред изостави активната политика в Западните Балкани и повече от три години не предприе никакви съществени стъпки по отношение на проблемните въпроси в отношенията с Македония. „Рязката активност в последните седмици е твърде закъсняла и поставя България в негативна светлина - не само в Македония, но и в очите на европейските ни партньори", отбеляза евродепутатът.

Според Вигенин перспективата Гърция да отпуши преговорния процес за членство на Македония в ЕС, а България да го блокира е възможно най-негативният сценарий, който ще има тежки последици за имиджа на страната ни. „Крайната позиция на президента Плевнелиев оценяваме повече като предизборен ход, целящ привличане на националистически електорат, а не като позиция за държавник, загрижен за трайното подобряване на отношенията между България и Македония", изтъкна Вигенин. Той отбеляза, че трябва да се внимава с посланията, които се отправят от двете страни на границата, защото пряко влияят на общественото мнение и може да предизвикат враждебност и трудно преодолими последици. Според Вигенин е необходимо да се разграничат целите, които може да се постигнат краткосрочно и трупаните с години проблеми, за чието решение е нужда системна дългосрочна работа. „Ангажирането на Македония в преговорния процес ще даде възможност на България да постави своята конкретика в проблемните въпроси и да настоява за тяхното решаване", подчерта евродепутатът.

Кристиан Вигенин представи конкретните мерки, които социалистите предлагат. На първо място е необходимо да се засили политическият диалог между двете страни. „Размяната на открити писма не е конструктивно отношение, а шоу за публиката", отбеляза евродепутатът. На второ място БСП предлага да се създаде смесена българо-македонска политико-експертна група, която да се занимава с проблемните въпроси и да предложи стъпки за тяхното преодоляване. „На трето място - смятаме, че официалната позиция на България по отношение на началото на преговорите на Македония за членство в ЕС трябва да бъде формирана след широко обсъждане", заяви Вигенин. По думите му е необходимо съвместно обсъждане на темата с участието на депутати от парламентарната комисия по външна политика, от комисията по европейски въпроси, членове на ЕП от България, министрите - на външните работи, на правосъдието, на икономиката. „БСП ще засили политическия диалог със Социалдемократическия съюз на Македония. С председателя на СДСМ Бранко Цървенковски постигнахме принципна договорка за подписване на протокол за сътрудничество между двете партии", обяви евродепутатът.

През тази седмица гост на Комисията по външна политика на ЕП ще бъде посланикът на ЕС в Скопие Айво Орав. Кристиан Вигенин ще направи въвеждащо изказване, в което ще обърне внимание на отношението към малцинствата и техните права  и по специално - гражданите на Македония, обявили се за българи. „Ако Македония иска да бъде член на ЕС, работата по гарантирането на тези права трябва да стартира още днес", отбеляза евродепутатът.

 

 

 

 

ПОЗИЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

 

Приета на заседание на Съвета по външна полоитика и публична дипломация, 15 октомври 2012 г.

 

 • БСП подчертава, че основен приоритет във водената от Република България по отношение на Република Македония политика е бил и е поддържането на добросъседски и балансирани отношения.

 

 • БСП се обявява за защита на териториалната цялост, суверенитета и мирното съвместно съжителство на всички етноси и религии в Република Македония.

 

 • БСП отчита, че двустранните отношения между Република България и Република Македония имат потенциал за развитие на контактите на най-високо ниво и задълбочаване на взаимното политическо доверие, търговско-икономическото и военното сътрудничество между двете страни, както и за разширяване на обмена в хуманитарната област - образование, култура, туризъм и др.

 

 • БСП подчертава важността от засилването на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа с участието на всички държави, развитието на приятелски отношения и решаването на двустранните въпроси като условия за напредък към членството в ЕС и НАТО.

 

 • В тази връзка, БСП изразява принципна подкрепа за усилията на Републка Македония за членство в Европейския съюз и НАТО при изпълнение на критериите, свързани с възприемането на европейските принципи и ценности, които включват поетапно изпълнение на препоръките на европейските институции.

 

 • БСП оценява като добра възможност за реализирането на тези критерии подписването на предложения от България Договор за приятелство и добросъседство между правителствата на двете страни през 2008, доразвиващ и обогатяващ Декларацията на министър-председателите от 1999 г.

 

 • Като страна-членка на ЕС, България е готова да окаже още по-засилена подкрепа за институционалното изграждане и покриване на критериите за членство в ЕС от страна на Република Македония, чрез предаване на натрупаните по пътя на членство в ЕС опит и експертиза.

 

 • БСП отчита като важни заключенията в Годишния доклад на ЕК относно напредъка на Македония от 10 октомври 2012., който поставя акцент върху необходмостта от продължаване на реформите, най-вече в сферите на върховенството на закона и икономиката.

 

 • БСП настоява за по-силни и ангажиращи послания от страна на политическия елит в Република Македония за прекратяване изграждането на негативен образ на България в македонското обществено пространство и в македонските учебници. От друга страна, БСП призовава българските институции да осигурят по-забележимо присъствие на България в информационен и културен план в рамките на Република Македония. (включително чрез популяризиране на български телевизии , радиа, печатни медии).

 

 • БСП настоява за защита правата на човека и основните свободи на всички граждани на Република Македония на недискриминационна основа и без оглед на националното самосъзнание, което е и един от основните критерии за членство в ЕС. В тази връзка БСП изразаява загриженост от продължаващия натиск от различно естество /психологически, административен, полицейски и съдебен/ по отношение на македонски граждани, които заявяват ясно българска етническа принадлежност.

 

 • БСП приканва македонските институции да положат усилия за спиране на действия, насочени към посегателство срещу българското историческо наследство, както и за унищожаване и заличаване на българския характер на паметници на културата и настоява за възстановяване на унищожените или фалшифицирани надписи върху църкви, манастири, икони, мостове и т.н., съгласно съществуващите международни стандарти и спогодби в тази област.

 

 • БСП очаква Република Македония добросъвестно да изпълнява задълженията си съгласно Женевската конвенция от 1949 г. и да предоставя възможности за възстановяването и поддържането на българските военни гробища и паметници на територията на страната. Очаква необходимите разрешения за възстановяване на намиращите се там военни гробища да бъдат издавани при еднакви условия и срокове за всички държави и без създаване на допълнителни на пречки за възстановяването на българските военни гробища.

 

 • Настоява за продължаване на усилията за съвместни чествания на кръгли годишнини, исторически събития и паметни събития, които са общи за Република България и Република Македония.

 

 • За България продължава да бъде приоритет изграждането на транспортно-комуникационния Коридор № 8 "Изток-Запад". Разчитаме на продължаване на съвместните действия за осигуряване на нужното финансиране за ускореното му изграждане във всичките му измерения, включително и за приоритетното за нас свързване на жп. линиите на България и Република Македония като етап от развитието на модерна регионална транспортна инфраструктура.

 

 • По отношение на партийното сътрудничество, БСП отчита необходимостта от активизиране и задълбочаване на контактите между БСП и Социалдемократическия съюз на Македония. Стъпка в тази посока може да бъде подновяването на Споразумението за сътрудничество между двете партии, подписан през 2003 г.

 

 • Необходима е активна работа за разширяване на сътрудничеството между двете партии в рамките на основните международни социалистически и социалдемократически организации, засилването на двустранните връзки между кметовете от двете партии и председателите на общински партийни структури, както и между представители на организациите и научните институти, близки до двете партии.

 

 • Смятаме за особено важно създаването на възможности за активна комуникация между младежките структури на двете партии и реализиране на съвместени младежки проекти от СДСМ и БСП.