Мирослав Найденов отново излъга младите фермери!

Юли 26, 2012 Новини БСП 0 998

   Позиция  на  Съвет по селско и горско стопанство и развитие на селските райони към Националния съвет на БСП и Съвет по земеделие, гори и развитие на селските райони към Младежкото обединение в БСП            Младежката безработица в България е с 10 процентни пункта над средната стойност за държавите от Европейския съюз

 

 Позиция

 на

 Съвет по селско и горско стопанство и развитие на селските райони към Националния съвет на БСП

и

Съвет по земеделие, гори и развитие на селските райони към Младежкото обединение в БСП

 

         Младежката безработица в България е с 10 процентни пункта над средната стойност за държавите от Европейския съюз. Голяма част от безработните млади хора, особенно в селските райони, са обезкуражени. Ние сме първи по темп на нарастване на младежката безработица в целия ЕС- тя се увеличава два пъти по-бързо от всички останали сектори. За съжаление правителството не предлага конкретни мерки за решаването на проблема.

         Една от малкото останали възможности за заетост на младите хора в селските райони по време на управлението на ПП ГЕРБ е по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/. Европейската комисия разреши прехвърлянето на 78 млн. лв. допълнително финансиране по мярка 112, за да може повече млади българи да кандидатстват по мярката.

         По време на проведения на 20 юли 2012 година Парламентарен контрол, в отговор на поставен въпрос от депутата от ПГКБ г-н Димчо Михалевски относно прием по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери" по ПРСР, министърът ясно заяви, че ще разговаря с изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" /ДФЗ/ г-н Румен Порожанов, за да издаде заповед за прием по мярката, ако не в рамките на деня, то в понеделник, 23 юли 2012 година.

         Днес, 26 юли 2012 година такава заповед не е издадена!

         Това не е случайно недоглеждане, а провеждана политика от министър Мирослав Найденов. През есента на 2009 година над 100 проекта на млади фермера останаха без финансиране, макар да отговаряха на всички условия. Днес, същото това правителство подвежда младите хора, които са решили да развиват българското земеделие. Завишените изискванията за подпомагане поставят в неравнопоставено положение решилите да кандидатстват спрямо вече получилите субсидия, което води до отказ от кандидатстване.

         Освен  Вече бе обявено, че приема по мярка 112 по ПРСР ще бъде 14 до 27 май,   след това бе обявено, че ще има прием през м. Юни; вече е ясно, че няма да има прием и в края на м. Юли, макар това обещание да бе дадено от трибуната на парламента.

         Министър Найденов, младите хора не Ви вярват? Мислите ли, че остана някой в България, който да Ви вярва?

 

Проф. д-р Светла Бъчварова, председател на Съвет по селско и горско стопанство и развитие на селските райони към Националния съвет на БСП

Явор Гечев, председател на Съвет по земеделие, гори и развитие на селските райони към Младежкото обединение в БСП