ДЕКЛАРАЦИЯ на Националния съвет на БСП относно терористичния акт на летище „Сарафово” край Бургас, прочетена от секретаря на НС на БСП по външна политика и международна дейност Кристиан Вигенин

Юли 21, 2012 Новини БСП 0 905

  Като подчертава, че няма кауза, която да оправдава терористични действия и жестокости срещу мирни граждани; Като отчита, че атаката е насочена не само срещу израелски граждани, но и срещу България и целия Европейски съюз - атака срещу ценностите, върху които е изградено съвременното демократичното общество; Като констатира, че това е първият осъществен терористичен акт на територията на България след промените от 1989 година; Като припомня, че правителството носи цялата отговорност за гарантирането на сигурността в страната,   Националният съвет на Българската социалистическа партия: 1

 

Като подчертава, че няма кауза, която да оправдава терористични действия и жестокости срещу мирни граждани;

Като отчита, че атаката е насочена не само срещу израелски граждани, но и срещу България и целия Европейски съюз - атака срещу ценностите, върху които е изградено съвременното демократичното общество;

Като констатира, че това е първият осъществен терористичен акт на територията на България след промените от 1989 година;

Като припомня, че правителството носи цялата отговорност за гарантирането на сигурността в страната,

 

Националният съвет на Българската социалистическа партия:

1. Осъжда категорично кървавия терористичен акт на летище „Сарафово" край Бургас от 18 юли 2012 г.

2. Изразява своите най-искрени съболезнования към семействата и  близките на загиналите  и  пожелава бързо възстановяване на ранените.

3. Настоява правителството да поеме политическата отговорност за този тежък пробив в системата за национална сигурност на Република България. Той идва само няколко часа след констатациите на Европейската комисия за недостатъчно ефективната работа на МВР в борбата с организираната престъпност във всички нейни измерения.

4. Изисква незабавен професионален анализ на причините за недостатъчния капацитет на службите за сигурност да реагират на нарастващите рискове от терористични действия, за липсата на стратегическа визия и мерки за превенция. Настоява отново за спешно разработване и приемане на Рамков закон за национална сигурност, който ясно да очертае структурата на системата за сигурност и да определи отговорностите и правомощията на отделните й звена.

5. Призовава правителството да гарантира сигурността както на българските, така и на чуждите граждани, пребиваващи в България. В същото време смята за недопустимо повишените рискове и свързаните с тях мерки да бъдат използвани като оправдание за ограничаване на правата на гражданите и засилване на полицейщината в държавата.

6. Отново заявява, че тероризмът няма националност и религия и опитите за раздухване на ксенофобски настроения или на религиозни противоречия трябва да бъдат пресичани.

7. Призовава за активна и балансирана политика към региона на Близкия Изток, съобразена с интересите, традициите и реалните възможности на България, в съзвучие с Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз и с усилията на ООН. Водещ принцип в провежданата от България политика трябва да бъде решаването на конфликтите по невоенен път.

8. Заявява, че терористичният акт от 18 юли 2012 г.  не може и не трябва да бъде повод за въвличане на България пряко или косвено в евентуални последващи военни конфликти в региона на Близкия Изток.

 

Политиката на правителството на ГЕРБ превърна българската държава и всеки един от нас в лесна мишена  на международния тероризъм. Затова Националният съвет на БСП  настоява за оставките на министрите на вътрешните и на външните работи - Цветан Цветанов и Николай Младенов.