БСП, ДПС и независими народни представители внесоха вот на недоверие към правителството на Бойко Борисов

Юли 19, 2012 Новини БСП 0 1557

  74 депутати от БСП, ДПС и независими народни представители внесоха вот на недоверие към правителството на Бойко Борисов

 

74 депутати от БСП, ДПС и независими народни представители внесоха вот на недоверие към правителството на Бойко Борисов.

„На основание чл. 89, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 96 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правим предложение за гласуване на вот на недоверие на Министерски съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи", се казва в мотивите към вота на недоверие.

 

  

МОТИВИ

 

КЪМ ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ

ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ
ЗА ПРОВАЛА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО И ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

 

 

Проектът за решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи по същество се явява втори вот на недоверие в тази област. Още преди една година опозиционните партии в Народното събрание се обединиха около констатацията, че моделът на управление на ГЕРБ е изчерпан. ГЕРБ се провали в почти всички сфери на държавното управление. Особено силно това личи в областта на човешките права, разделението на властите, независимостта на съдебната власт и спазването на конституционно закрепените демократични принципи. Най-уродливата проява на тази политика е системният натиск върху съдебната власт с цел тя да бъде подчинена на изпълнителната. Не са случайни и заключенията в доклада на ЕК, че „все още стоят открити въпроси относно независимостта на съдебната власт", че „независимостта на съдебната власт също бе поставена под въпрос, след като отделни съдии бяха пряко критикувани от политическите среди" и, че „основни принципи като независимостта на съдебната власт не винаги бяха напълно спазвани".

Новите безпощадно критични оценки в доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка само потвърждават констатираните още преди година системни дефекти на управлението. В този смисъл, последният доклад на Европейската комисия се явява вече и европейска оценка за провала на ГЕРБ.

За първи път на шестата година от членството ни в ЕС се появява констатация за "липса на насока на политиката, което възпира напредъка". Явно ГЕРБ не притежава капацитет за решаването на проблемите в сектора "Правосъдие и вътрешни работи". Затова въведеният за избягване на предпазната клауза механизъм, вместо да бъде снет, се продължава за неопределено време, минимум до края на 2013 г., когато страната ще се управлява от друго парламентарно мнозинство и друго правителство.

Опитът на правителството да представи като положителна оценка факта, че няма да има междинен доклад за България, е абсолютно несъстоятелен , защото по-скоро това заключение на ЕК изразява тотално недоверие във възможностите на правителството на България да реши който и да е проблем за по-кратък период от време.

Мониторингът по начало е лош атестат за България, но явно е необходим за този кабинет, който може да работи единствено под външен натиск и това поставя под съмнение наличието на прословутата „политическа воля".

Непосредственото, изключително опасно за страната следствие от продължаването на мониторинга е, че членството на страната в Шенген се отлага също за неопределено време. Така кабинетът „Борисов" е единственият от 1997 г. насам без реализирана стратегическа цел.

Устойчивостта и необратимостта на промените в областта на "Правосъдие и вътрешни работи" не биха могли да се гарантират само с външен натиск. България трябва да посрещне сама предизвикателствата пред себе си. Това обаче не е по силите на днешното управление, което съгласно констатацията на ЕК се характеризира с „липса на посока на политиката" и „системни дефекти на управлението".

Изходът е един - оставка на правителството и предсрочни избори, след които да се формира ново управление с нов модел, с нова управленска философия, способно да отговори  адекватно на критиките в доклада на Европейската комисия, да гарантира снемането на мониторинга и нормалното европейско развитие на страната.

 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: