Илияна Йотова настоя Европейската комисия да назначи експертна проверка на ситуацията около сметището в квартал Суходол, град София

Българският евродепутат от Групата на партията на европейските социалисти (ПЕС) Илияна Йотова депозира писмено запитване до Европейската комисия, в което настоява изпълнителния орган на ЕС да назначи експертна проверка на ситуацията около сметището в квартал Суходол, град София

Българският евродепутат от Групата на партията на европейските социалисти (ПЕС) Илияна Йотова депозира писмено запитване до Европейската комисия, в което настоява изпълнителния орган на ЕС да назначи експертна проверка на ситуацията около сметището в квартал Суходол, град София.

Писменият въпрос е свързан с петицията 1405/2007, която мина през Комисията по петициите в Европейския Парламент през декември 2007 г., а през октомври 2008 г. Европейската Комисия излезе с официална позиция по този проблем.

Петицията, внесена от г-н Ивайло Асенов Кръстев, представляващ засегнатите граждани, е срещу Софийска община, която на 4 декември 2007 г. започна незаконно използване на нерегулираното сметище за битови отпадъци, разположено в непосредствена близост до домовете на жителите на квартал Суходол, София.

В писменият въпрос се припомня, че "въпреки фактът, че Комисията признава липсата на адекватно решение на проблема с отпадъците на територията на София и неспазването на законодателството на ЕС в тази област (Директива 337/85), Софийска Община все още не е предприела никакви действия за справянето с този проблем. Отпадъците продължават да се обработват по начин, по който се застрашава здравето на хората и околната среда".

Българският евродепутат подчертава също така фактът, че "Софийска Община продължава да нарушава своите задължения по изграждането на интегрирана и адекватна мрежа за отпадъчни инсталации, използвайки най-адекватните средства и технологии за осигуряване на високо ниво на защита на околната среда и общественото здраве".

"Предвид огромното значение за гражданите на столицата, ще съм благодарна, ако може Комисията да отговори какви конкретни мерки възнамерява да предприеме с оглед справянето с този проблем.

Настоявам Европейската Комисия да изпрати експертна проверка, която да констатира сериозността на ситуацията и да формулира конкретните мерки, които следва да се предприемат", се казва във внесения писмен въпрос.

Съгласно процедурата, по която членовете на ЕП задават приоритетен писмен въпрос до Европейската комисия, изпълнителният орган на ЕС разполага с три седмици за отговор.