Пълна подкрепа за подобряване на сътрудничеството с ЕК за ускоряване на реформите получи премиерът Сергей Станишев от Жозе Барозу

Жозе Барозу: Поведението на българския премиер и на България  в ЕС са проявя на европейска отговорност и европейски дух   Пълна подкрепа за подобряване на сътрудничеството с ЕК за ускоряване на реформите и засилване на административния капацитет получи премиерът Сергей Станишев от Жозе Барозу по време на срещата

Жозе Барозу: Поведението на българския премиер и на България  в ЕС са проявя на европейска отговорност и европейски дух

 

Пълна подкрепа за подобряване на сътрудничеството с ЕК за ускоряване на реформите и засилване на административния капацитет получи премиерът Сергей Станишев от Жозе Барозу по време на срещата. През следващите седмици на специална среща представители на Комисията и на правителството ще уточнят съвместните си приоритети в тази посока. По думите на министър-председателя, срещата с Барозу е част от системния и редовен диалог с ЕК, който е откровен и конструктивен и винаги води до добри резултати.

Председателят на ЕК оцени позитивно реакцията на българското правителство по  повод междинния доклад на Комисията от февруари по Механизма за сътрудничество и проверка в областта на правосъдието и вътрешните работи. Той призова премиера Сергей Станишев да продължи с ангажимента на страната в борбата с организираната престъпност и корупцията.

Продължаваме да се учим, подчерта от своя страна министър-председателят. По думите му, членството в ЕС не е край на процеса на интеграция и експертната подкрепа на ЕК в процеса на реформите трябва да продължи. Той допълни, че в областта на правосъдието и вътрешните работи правителството е заложило необходимите мерки в новия график на неотложните мерки и действия на правителството, които допълват Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода февруари-май 2009 г. Той има за цел преодоляване на констатираните недостатъци и отправените към страната ни критики и препоръки в основния доклад на Европейската комисия от юли 2008 г. относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.

Президентът на ЕК изказа благодарност на българския премиер за последователното му проевропейско поведение, както и за позициите, изказани от министър-председателя Сергей Станишев на неформалната среща на върха на ЕС в Брюксел на 1 март. По думите му, поведението на българския премиер и на страната ни в ЕС са проявя на европейска отговорност и европейски дух.

Всяка страна-членка на ЕС е в уникална позиция, каза Жозе Барозу по повод ситуацията в Съюза в условията на финансова и икономическа криза. На пролетния Европейски съвет на 19 и 20 март лидерите на страните-членки ще обсъдят конкретни мерки в рамките на Плана на ЕС за икономическо възстановяване, посочи още Жозе Барозу. Сред проектите, предложени от България за европейско финансиране, са втора електропроводна връзка на страната ни с Гърция, по-голямо финансиране за газовата междусистемна връзка България-Румъния, както и средства за започване на проекта за разширяване на газохранилището в Чирен, припомни премиерът Станишев. Европа може да бъде успешна в условията на кризата, само ако е сплотена, подчерта той пред Жозе Барозу.

По време на разговора си министър-председателят и президентът на ЕК подчертаха тясната и ефективна координация в действията си по време на газовата криза през януари. Необходимо е този начин на взаимодействие да продължи, за да се избегне друга подобна криза, единодушни бяха премиерът и Жозе Барозу. Министър-председателят отново подчерта, че страната ни е сред най-засегнатите от газовата криза. Дали сме списък с проектите, които са важни за нас, въпреки, че сме наясно, че европейското финансиране няма да реши всички проблеми, но то е важна първа стъпка, допълни премиерът Станишев.

По време на срещата си с Жозе Барозу премиерът отново посочи, че е поставил въпроса за продължаване на срока на компенсациите до 2013 г. за затварянето на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй". Той получи уверение, че аргументите на правителството са срещнали разбиране и ще бъдат разгледани сериозно и конструктивно.

Имаме всички аргументи да поискаме включване в междинния валутен механизъм ERM II, но в еврозоната ще влезем след като изпълним всички критерии, подчерта премиерът Сергей Станишев пред медиите след края на срещата. Той допълни, че през миналата година България е имала подкрепата за влизане в преходния механизъм както от ЕК, така и от повечето страни-членки на ЕС, но сега ситуацията е деликатна, защото някои страни в еврозоната не изпълняват Маастрихтските критерии. Изпълнението на критериите за присъединяване към еврозоната е устойчива политика на правителството, категоричен бе още министър-председателят.