ПГКБ ще дари средства за засегнатите от земетресението общини

ИЗЯВЛЕНИЕ   на зам

ИЗЯВЛЕНИЕ

 

на зам.-председателя на ПГКБ Ангел Найденов

от името на Парламентарната група на Коалиция за България

 

 

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, вярвам, че всеки един от народните представители в пленарната зала има представа за щетите, причинени от земетресението, особено на територията на населените места от Пернишка област и съм убеден, че както аз, така и моите колеги - народните представители от многомандатния Пернишки избирателен район, имаме непосредствена представа от посещенията си в тези населени места.

Всъщност държа да подчертая, че снощните кадри от посещението на министър-председателя в Перник и във Витановци дават една много превратна представа за това, което се случва и за страховете и опасенията на хората в тези населени места.

Всъщност държа да подчертая, че резултатите от земетресението не се измерват само с уплаха, стрес или с нервни кризи. В поредица населени места на територията на Пернишка, Радомирска, Ковачевска общини последиците от земетресението не са само падналите комини и изронените мазилки. На практика имаме нарушена цялост на покривите, силно пропукани стени, по същество къщите са необитаеми. За съжаление същото е положението и с част от детските градини на територията на Пернишка област. Всъщност трябва да подчертая, че за тях ще бъдат необходими месеци за ремонт, ако изобщо подлежат на ремонт. За съжаление същото е положението и с част от училищните сгради.

Оценката на щетите, най-общо казано, уважаеми дами и господа, по мнение на кметовете се измерва с милиони, ако не и с десетки милиони. Голяма част от хората прекараха нощта в колите си, прекараха нощта в част от здравните заведения на територията на Пернишка община или в пригодените за тази цел физкултурни салони на училищата и не само заради страха от нови трусове, които за съжаление се усетиха и през тази нощ на територията на Пернишка област. Допълнителни усложнения имаше и има в резултат на проливните дъждове. Всъщност това прави невъзможно, дори при най-голямо желание на хората, връщането им в техните домове.

Уважаеми дами и господа, очевидно е, че преодоляването на последиците от земетресението не е само по силите на хората. Ще бъде грешка тези усилия да бъдат оставени само в ръцете и във възможностите на общините и на общинските администрации. Бързам веднага да кажа, че е необходима намесата на държавата.

Особено тревожна е ситуацията с оглед предстоящите четири почивни дни, в които, сами разбирате, че държавните структури и общинските администрации освен дежурства не могат кой знае какво друго да предложат. Но това не успокоява хората.

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители,  Тази намеса на държавата и участието й в преодоляването на последиците, според Парламентарната група на Коалиция за България, не се изчерпва само с посещението на министри. Чудесно е, че те са на място. Чудесно е, че посещават общинските центрове, но също така е хубаво да правят тези посещения и в населените места, и в домовете, за да се убедят сами в последиците от земетресението.

С оглед на това, господин председателю, правя първото предложение да изслушаме или министър-председателя, или вицепремиера Дянков, или министъра на регионалната политика и благоустройството - по тяхна преценка, за организацията на работата на държавните структури, за организацията на работата на Кризисния щаб и съответно за действията, които ще помогнат за преодоляване на последиците от земетресението на територията на засегнатите общини в Пернишка област.

Второ, необходимо е да чуем информация доколко и какви средства допълнително са осигурени за социално подпомагане на домакинствата, които се нуждаят от подобно подпомагане.

Трето, необходими са допълнителни средства за ремонти и обезщетения - споменах вече, те се измерват с милиони, ако не с десетки милиони. Затова е необходимо да имаме съответно информацията и от министъра на финансите.

Четвърто, необходими са допълнителни материали - полиетилен и строителни материали, които да подпомогнат хората при ремонтите на техните домове.

И не на последно място, уважаеми дами и господа, необходими са допълнителни количества минерална вода и пакетирана храна за хората, които не са в състояние да посрещнат тези свои нужди и съответно които не могат да се завърнат по домовете си.

Иронията Ви е абсолютно неуместна! Трябва да отидете и да демонстрирате подобно ехидство там, пред хората, за да чуете какво ще Ви кажат.

И накрая, искам да подчертая, че Парламентарната група на Коалиция за България ще направи дарение от средствата на народните представители по сметка на засегнатите общини, с което се обръщам и към останалите парламентарни групи да направят същото, за да подпомогнем, поне в рамките на минималните възможности, които имат парламентарните групи, хората и общините.

Уважаеми дами и господа народни представители, в немного празнично настроение в навечерието на 24 май искам, вземайки думата от името на Парламентарната група на Коалиция за България, да поздравя с настъпващия празник всички дейци на образованието, просветата, културата и науката, да се обърна към всички ученици и да им честитя празника, да им пожелая добро настроение и успехи. Благодаря Ви за вниманието.