Двама министри откриха модернизирания операционен блок на Смолянската болница

Смолян: Министрите на здравеопазването д-р Евгений Желев и на социалната политика Емилия Масларова откриха изцяло обновения операционен блок на многопрофилна болница "Братан Шукеров" в Смолян

Смолян: Министрите на здравеопазването д-р Евгений Желев и на социалната политика Емилия Масларова откриха изцяло обновения операционен блок на многопрофилна болница "Братан Шукеров" в Смолян. С 2 млн. лева  по програма ФАР са ремонтирани всички отделения, закупени са анестезиологични и модерни рентгенови апарати. Новият операционен блок е изцяло осъвременен и пригоден за всички видове операционни дейности. Това е най-голямата инвестиция в болницата от нейното построяване през 1975 година.