Калфин: Признаването на дипломите зависи от волята на управляващите

  Ивайло Калфин призова правителството да прояви повече решителност за разрешаване на проблема с признаването на дипломите и професионалните квалификации от Европейския съюз

 

Ивайло Калфин призова правителството да прояви повече решителност за разрешаване на проблема с признаването на дипломите и професионалните квалификации от Европейския съюз.

Той говори на гражданския форум"Мобилност на българските граждани на европейския трудов пазар и признаване на дипломи и квалификация в държавите членки на ЕС", организиран от бюрото на Европейския парламент в София днес.

"Не виждам нито една смислена причина - икономическа, социална или демографска, да продължава да се пречи на образованите българи да се върнат и работят за страната", заяви Калфин.

До 2020 г. ЕС ще изпитва недостиг от шест милиона високообразовани специалисти и ще трябва да си ги набавя отвън. „България е силно заплашена от същата тенденция и тъй като може да привлече малко европейски граждани, ще трябва да отвори трудовия си пазар за работници извън ЕС", поясни той.

Калфин настоя правителството да не чака приемането до края на годината на новата европейска директива за признаване на квалификациите, която ще облекчи изискванията за легализация, а да действа сега, тъй като това е от неин национален интерес.

Той съобщи, че ще пише на президента и на вицепрезидента на България, за да ги призова да се ангажират с опростяването на процедурата за легализиране на дипломите.

Калфин настоя българските власти да:

Признават автоматично образователна степен, издадена от друга държава-членка

В България да се проверява само истинността на европейските дипломи

Да се прилагат решенията на европейските институции за лицензирането на франчайзинговите университети (образователни програми на чуждестранни висши учебни заведения у нас).

Да бъде въведена бързо система за рейтинги на университетите, която ще стимулира качеството на образованието у нас

Евродепутатът оспори думите на директора на НАЦИД (институцията, ангажирана с признаването на чужди дипломи) Валентина Грашкина, че легализацията на образование у нас е сред най-лесните в Европа. На конференцията юристът Васил Василев разказа перипетиите си да получи право да практикува като адвокат у нас, продължили повече от 2,5 години.

„Васил не е изключение, много са хората отхвърляни от системата. Той е продължил да се бори, но повечето българи, завършили в чужбина опитват, похарчват някакви пари, и си тръгват", каза Калфин.

Той обърна внимание, че проблемът обхваща все повече хора, тъй като завръщащите се от ЕС емигранти се сблъскват с трудности да запишат децата си в български училища, понеже регулацията се отнася и до средното образование. По данни на социалното министерство в Испания живеят над 172 хиляди българи, около 200 хил. са в Гърция, а между 70 и 90 хиляди във Великобритания.

Всяка година у нас се подават средно 4100 заявления за признаване на дипломи и квалификация, две-трети от тях за бакалавърска степен и 28 процента за магистри.

В следствие на обществения натиск миналия август Законът за висшето образование беше променен и процедурата за легализация - децентрализирана. Желаещите да продължат образованието си у нас вече могат да кандидатстват за признаване на дипломи пред съответните университети, а не в министерството на образование. Остава проблемът за желаещите да работят в държавната и общинска администрация, макар че броят на изискваните документи е намален от 10 на 3. Грашкина съобщи, че за признаване на образователна степен е достатъчно да се представят само диплома, академична справка и европейско дипломно приложение. Срокът за произнасяне е два месеца.

Грашкина заяви, че признаването на образователна степен и професионална квалификация е свързано с повече изисквания за 80 регулирани професии, докато за останалите е „много либерален" в сравнение с останалите европейски държави. Тя специално изтъкна, че в Гърция, Кипър и Испания процедурата е много по-тежка, скъпа и продължителна.