Ивайло Калфин предлага криминализиране на кибератаките

  Европейските граждани и бизнес са зависими от интернет и за опазването на неговата сигурност трябва да се прилагат по-високи стандарти за защита

 

Европейските граждани и бизнес са зависими от интернет и за опазването на неговата сигурност трябва да се прилагат по-високи стандарти за защита. За това настоява доклад на Ивайло Калфин, приет с 51 гласа "за" и 7 "против" от Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент току-що.

Калфин предлага сигурността на информационните мрежи да получи същата степен на защита като атомните и останалите електроцентрали, енергопроводите и летищата, като те бъдат включени сред обектите, смятани за жизненоважни за функционирането на обществото. В момента Директивата за критичната инфраструктура разглежда като такива само транспортната и енергийната инфраструктура.

"Смущенията в интернет могат да доведат до значителни загуби и рискове за безопасността на милиони граждани и предприятия. Същевременно подобряването на сигурността на мрежите, услугите и технологиите е от решаващо значение за възвръщането на конкурентоспособността на европейската икономика", заяви Калфин.

Той изрази задоволство от широкото одобрение на доклада: "Това означава, че той е добър и се ползва подкрепата на основните политически сили в ЕП. След близо 3 години работа по тази тема, се радвам, че тя набра скорост в европейските институции".

Калфин, който е докладчик на Европейския парламент за сигурността в интернет, настоява Европейската комисия да предложи законодателство, чрез което да криминализира кибернетичните атаки (т.е. фалшиви електронни писма, онлайн измами и др.). Той смята, че трябва да се приемат общи стандарти и интернет протоколи за противодействие на кибератаки, а правителствата да изградят мрежа от национални екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT) и до 2013 г. да въведат система за взаимно предупреждение.

Според него собствениците и операторите на мрежите трябва да подпомагат потребителите при използването на подходящи средства за защита от злонамерени атаки. Докладът предлага и въвеждане на обучение по киберсигурност в университетите, а също и провеждането на образователни кампании сред гражданите за безопасно онлайн поведение.

Калфин смята, че устойчивостта на интернет трябва да стане част от външната политика на ЕС в отношенията му с международни организации като ООН, НАТО, Световната банка, ОССЕ, и държави единомишленици.

Докладът влиза в пленарна зала през юни. Европейската комисия се ангажира да предложи цялостна стратегия по сигурността на интернет до края на годината.

Докладът и поправките към него можете да прочетете на:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/itre/pr/880/880831/880831bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/itre/am/892/892453/892453bg.pdf