Декларация на ПГКБ по повод 1 май

Апр 27, 2012 Новини БСП 0 1375

  ДЕКЛАРАЦИЯ   на Парламентарната група на Коалиция за България прочетена от народния представител Драгомир Стойнев   В навечерието сме на официалното отбелязване на 1 Май - Ден на труда и на международната работническа солидарност, който от 126 години поставя въпросите на трудещите се и техните права в центъра на международната общественост

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

на Парламентарната група на Коалиция за България

прочетена от народния представител Драгомир Стойнев

 

В навечерието сме на официалното отбелязване на 1 Май - Ден на труда и на международната работническа солидарност, който от 126 години поставя въпросите на трудещите се и техните права в центъра на международната общественост. Денят на труда и международната работническа солидарност официално се чества в България от 1939г.

През 1920г. България се присъединява към семейството на Международната организация на труда и по един категоричен начин демонстрира своята решимост за действия за повече социална справедливост, за социална защита, за достоен труд и достойно заплащане и се нарежда сред първите десет държави, ратифицирали най-много конвенции на Международната организация на труда.

Днес, 92 години от присъединяването ни към ценностите и философията на Международната организация на труда,

73 години от първото официалното отбелязване на 1 Май и

5 години от присъединяването на България към семейството на държавите в Европейския съюз, споделящ принципите на солидарността и социалната справедливост,

В навечерието на празника на трудещите се, на тези които със своя труд са допринесли и допринасят за изграждането на нашата страна,

Поводите за празнуване не са много!

Днес, в резултат на действията и на бездействието на българското правителство повече от 380 хиляди души са загубили своята работа и са без препитание, а други 230 хиляди са извън пазара на труда и не търсят работа, защото не вярват, че държавата може да им помогне да си намерят достойна работа. Това са лицата, които са загубили надеждата си за достоен труд! За повече от 610 хиляди души в трудоспособна възраст държавата не предлага алтернативи за заетост. Те и техните семейства са лишени от препитание и от възможности за достоен живот и развитие!

Официалната статистика безпристрастно разкрива, че най-големият провал на днешното управление е именно политиката на пазара на труда! България е сред страните в Европейския съюз с най-бърз темп на спад на заетостта и най-бърз темп на увеличаване на безработицата!

Само за две години са загубени 304 хиляди работни места! Това е без прецедент в новата история на България! Само за две години загубените работни места за млади хора са 61 хиляди, а за хората между 25 и 34 години закритите работни места са 104 хиляди!

Негативни са и промените за работните места за работниците над 55 годишна възраст - 32 хиляди загубени работни места, на фона на изключително стръмното увеличение на пенсионната възраст, която изпреварва значително увеличението на средната продължителност на живота. В близките години пенсионната възраст за мъжете ще се увеличи с 2 години, а продължителността на живот едва с 9 месеца! Пенсионната възраст за жените ще се увеличи с 3 години, а продължителността на живота с 1 година и 3 месеца!  

Това са данните на националната статистика! И те не са повод за злорадство, а повод за сериозна загриженост, каквато не се забелязва в управляващите!

В България трудът не носи достойно заплащане! Липсата на реални алтернативи за заетост, възможности за професионално развитие и най-ниските доходи в целия Европейски съюз са причина 200 000 души да планират в най-скоро време да напуснат държавата. Още по-тревожно е, че 90 на сто от напускащите са младежи - това са бъдещите инженери, лекари, научни работници! Това са резултатите от съвсем наскоро обявено изследване на Българската академия на науките.

Безпрецедентен е спадът в доходите на хората, а правителството замрази всички доходи! Миналата година преди местните избори бе увеличена минималната работна заплата. Тази година, в навечерието на парламентарните избори тя ще се увеличи още веднъж! Но без принципи, без механизъм за нейното определяне, без да се компенсира драстичният спад на покупателната й способност.

В ход е стратегия за „сатанизиране" на държавните служители, като тя се използва за ограничаване на техните доходи, премахване на редица елементи, които формират тяхната заплата. Премахнаха се редица отпуски, а други се намалиха драстично. Намалиха се и доходите на работещите в сектор „Сигурност". И всичко това като първа стъпка за ограничаване на социалните и трудовите права на работещите. Икономиите днес обричат работещите на ниски пенсии в бъдеще!

Официалната статистика е безмилостна - бедните в България са 21 на сто от населението, а други 50 на сто са застрашени да изпаднат в бедност! България е на първо място в Европейския съюз по показателя бедност сред младежите, бедност сред работниците в предпенсионна възраст, бедност сред пенсионерите и най-много работещи бедни! 63 на сто от хората срещат затруднения за посрещане на битовите си разходи, а 58 на сто не могат да си купуват храна и стоки от първа необходимост!

Днес в европейска България хиляди работници не получават работните си заплати! Значителен е броят на хората, чийто заплати се бавят повече от година. Правителството не може да се справи с този проблем! Липсва политическа воля за предприемането на по-строги мерки, но има воля за ПР-акции с краткотраен ефект. Типичен пример е проблемът с неплащането на заплатите на миньорите от Мадан -  вместо да се предприемат всички действия за изплащане на задълженията към работниците и да се предотвратят бъдещи злоупотреби, те получиха подаяния от държавата - еднократни социални помощи, нещо което работниците не са искали! Те си искаха заплатите. Те искат само заработените си заплати! И това се отнася не само за Мадан, Кърджали, Марица Изток и Ерма, а за стотици хиляди души, които изпитват последствията на разтворения над техните работодатели „чадър" от държавата и нейните институции.

Управляващите направиха и редица други реверанси към едрия бизнес - намалиха многократно санкциите за нарушаване на трудовото и социалното законодателство, с което на практика то не се прилага. Криза е, а официалната позиция на управляващите е  - По-добре сива икономика, отколкото никаква!

Ето защо бих искал да се обърна към Вас всички народни представители с апел

да проявим повече мъдрост,

да осъзнаем взаимната си отговорност,

да предпочетем консенсуса пред конфликта,

за да изберем най-правилните и необходимите решения,  с които - 

Да върнем надеждата на работещите, че имат право на достоен труд и достойно заплащане,

Да върнем надеждата на младите, че могат и трябва да се реализират в собствената си страна, при своите семейства, роднини и приятели,

Да върнем надеждата на възрастните, че ще създадем условия за техния достоен живот, а за тези които могат и желаят да предадат своя опит - допълнителни възможности за реализация,

Да върнем надеждата за един по-добър начин на живот в България,

Да върнем надеждата, че можем и трябва да УСПЕЕМ!

В навечерието на 1 Май Коалиция за България поздравява всички трудещи се и тези, които са дали своя принос за развитието на нашата родина,

Да им пожелаем крепко здраве, щастие, много споделени хубави моменти и удовлетвореност от резултатите, които постигат!