Изявление от името на ПГКБ, прочел Ангел Найденов

Апр 25, 2012 Новини БСП 0 1463

  ИЗЯВЛЕНИЕ   на зам

 

ИЗЯВЛЕНИЕ

 

на зам.-председателя на ПГКБ Ангел Найденов

от името на Парламентарната група на Коалиция за България

 

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, oтдавна началото на парламентарната сесия не фокусира онзи интерес, внимание и любопитство, с които се следяха парламентарните сесии от началото на работата на Четиридесет и първото Народно събрание. Доказателство за това е и атмосферата, която цари в днешния първи ден от редовната работа на Народното събрание в тази сесия. Това, разбира се, е естествена последица на времето, минало след изборите, но е последица и на още нещо - последица от прекършените очаквания на хората, огромната пропаст между дневния ред и решенията на Народното събрание и очакванията на хората, от друга страна, е най-кратката характеристика на този парламент.

Можем да видим това разминаване във всичко и всеки ден. Най-яркият и най-пресен пример е решението на Народното събрание за спиране на проекта за изграждане на АЕЦ „Белене", а най-грозният и с трайни негативни последици скандал е провалът на вота на недоверие.

Имаме ли основание да се фокусираме върху АЕЦ „Белене"? Естествено, че имаме основание. Това е и най-високотехнологичният и стратегически проект, пряко свързан с националните интереси на Република България.

Неговото спиране, уважаеми дами и господа народни представители, е пряк удар не само върху енергийната ни независимост и сигурност, но и върху националната сигурност и жизнените интереси на обществото и на държавата. Това е важно да се каже днес, когато при президента на страната ще се проведе първото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по тези теми.

Не е учудващо впрочем, че в доклада на ресорния вицепремиер и министър на вътрешните работи отсъства сериозният анализ на средата за сигурност и съответно на рисковете и заплахите за националната сигурност на страната. Това говори за несериозно, ако не и за пренебрежително отношение към Консултативния съвет за национална сигурност и това негово първо заседание.

Този анализ, уважаеми дами и господа, липсва, защото изводът би трябвало да бъде, че има ескалация на рисковете и заплахите за вътрешната сигурност и съответно за сигурността на страната. Управляващото мнозинство и правителството не се справят и това трябва да бъде вторият извод, който трябва да съществува в анализа. Те не могат да намерят адекватните решения. Единственият отговор, който могат да намерят, е концентрацията на права, на ресурси и на контрол върху службите за сигурност. Всъщност това може управляващото мнозинство и това прави.

Свръхконцентрация в ръцете на един човек - не на президента, не на министър-председателя, не на председателя на Народното събрание, а на ресорния вицепремиер и министър на вътрешните работи. Това не просто е неприемливо, това е опасно и Парламентарната група на Коалиция за България ще се противопоставя с всички свои сили - и политически, и парламентарни ресурси и възможности.

Разбира се, дами и господа народни представители, в началото на тази сесия не само като приоритет - трябва да подчертая, че сред нашите цели и задачи челно място заемат усилията за предизвикване и провеждане на референдум за изграждането на АЕЦ „Белене" и гарантиране на бъдещето на ядрената енергетика в България. Тогава, когато ние защитаваме национална кауза, нямаме притесненията да останем сами - нито в парламента, нито сред своите политически опоненти. Не се молим за подписи, разчитаме на подкрепата и имаме подкрепата на мнозинството от българските граждани. Вярваме в това, че те ще подкрепят инициативата ни за провеждане на референдум за изграждането на АЕЦ „Белене".

Когато говорим за нарастването на рисковете и заплахите за вътрешната сигурност, имаме предвид, дами и господа народни представители, задълбочаващата се бедност, социалното неравенство, увеличаващата се неграмотност, ограничения достъп до качествено здравеопазване, растящата безработица, особено сред младежите, дезинтеграцията на обществото, обезлюдяването не само на отделни населени места, но на цели райони в страната.

Не можем да не изразим тревога от финансовото състояние на страната, от топящия се фискален резерв и от растящите междуфирмени задължения, включително и заради неизрядност на държавата.

Всичко това очертава и посоките на нашите политически и парламентарни усилия и инициативи. Непримирима и активна опозиция, следваща потребностите и очакванията на хората и предлагаща реалистични, разумни решения, ще бъде характеристиката на парламентарната ни група и за тази парламентарна сесия - последователна и ясна алтернатива на управлението.

Не мога и няма да пропусна, дами и господа народни представители, сред приоритетите ни и изборното законодателство. Че има неотложна необходимост от промени не се вижда само от управляващите от ГЕРБ. Ясно е защо. Пороците на Изборния кодекс бяха заложени и съответно обслужват само и единствено ГЕРБ, но ако искаме да бъдем съвременна, демократична европейска държава, трябва всички да проумеем, че са необходими радикални промени в изборните правила и процедури.

Като говорим за законодателство, няма да се примирим с лошото и некачествено, и противоконституционно законодателство, което твори Четиридесет и първият парламент. Двадесет и седем пъти сме сезирали Конституционния съд! Седем от жалбите ни са били уважени изцяло, десет - частично, и четири са в процес на разглеждане. Всичко това, уважаеми дами и господа, е характеристика за лошото законодателство на Четиридесет и първия парламент и, разбира се, характеристика на мнозинството.

Уважаеми дами и господа, след три години на лъжа и извинение с предишното управление сме на път да влезем в последната година от управлението на ГЕРБ. Три години на излъгани очаквания и надежди, на неизпълнени обещания.

Няма как да не направи впечатление, че всичко онова, за което говори господин Димитров, е само в бъдеще време! Защо не го направихте три години? Никакви приоритети не бяха заложени и нищо не следвахте. Няма да направите нищо от онова, което до този момент заявявахте. След тези три години наистина се надяваме, че това ще бъде последната година от управлението на ГЕРБ.