Вигенин защитава правата на преподаватели и ученици в България пред ЕК

  Кристиан Вигенин, евродепутат от Делегацията на българските социалисти в ЕП, изпрати официално въпрос към Европейската комисия относно разликата в заплащането, което е предвидено в европейската програма "Учене през целия живот", в зависимост от страната, в която се изпълнява проектът

 

Кристиан Вигенин, евродепутат от Делегацията на българските социалисти в ЕП, изпрати официално въпрос към Европейската комисия относно разликата в заплащането, което е предвидено в европейската програма "Учене през целия живот", в зависимост от страната, в която се изпълнява проектът. Според официалните данни на ЕК за програмата, българските граждани получават най-ниското заплащане за същия труд, няколко пъти по-ниско в сравнение с други европейски страни и дори в сравнение с гражданите на държави, които все още не са членки на ЕС, като Турция или Македония. Например, за една и съща длъжност - ръководител на международен проект - представителят на България би получил 40 евро на ден, докато представителят на Лихтенщайн - 449 евро, а представителят на Македония - 88.

Принципът "еднакво заплащане за еднаква работа" е залегнал още във Всеобщата декларация за правата на човека и е сред основните принципи, защитавани от Световната търговска организация, Международната организация по труда, както и от Европейския съюз - цитиран е в Договора за функционирането на Европейския съюз, в резолюции на ЕП и директиви на Комисията.

Наясно ли е Комисията, попита Вигенин, че се извършва дискриминация към българските граждани - ученици, преподаватели, научни работници, които биха участвали в програми като "Еразъм", "Леонардо да Винчи", "Комениус" или "Грундвиг", и какви мерки смята да предприеме ЕК, за да елиминира разликите в заплащането на национален принцип в сферата на науката и образованието? 

Комисията трябва да предостави отговора си в срок от шест седмици.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ И СНИМКИ - ТУК