Ивайло Калфин приветства новия европейски подход към Гърция

  Ивайло Калфин приветства мерките за възстановяването на Гърция, огласени от Европейската комисия днес

 

Ивайло Калфин приветства мерките за възстановяването на Гърция, огласени от Европейската комисия днес.

Калфин, който беше член на алтернативна тройка за Гърция, която предложи от името на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент мерки за възстановяване на икономиката и за реформиране на трудовия пазар в Гърция заяви:

"Радвам се, че импулсът, който дадохме с работата си по Гърция, дава резултат и ЕС вече осъзнава, че освен фискални мерки трябва да се изработят и програми за стабилизиране на гръцката икономика. Надявам се, че мерките ще влязат в сила максимално бързо, наред с бюджетните ограничения".

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу обяви днес обрат в европейския подход към Гърция - от бюджетна консолидация към икономически растеж. Той представи в Европейския парламент в Страсбург документ, указващ  как да се използва международната помощ, отпусната от ЕС и МВФ за Гърция, за даа започне излизането от икономическата и финансова криза. Сред тях са финансиране чрез Европейския социален фонд на програми срещу младежката безработица, която е почти 50 процента, възстановяване кредитирането на бизнеса чрез рекапитализация на гръцките банки от европейски заеми, кардинална данъчна реформа, включително подобряване на събираемостта на данъците, както и указания за извършването на административна реформа на национално и местно ниво. Предложението съдържа указания за използването на 4 милиарда евро по европейските фондове за отпускане на заеми и гаранции за дребния и средния бизнес. Описва се как да се улесни и промотира износът, как да се подобри бизнесклиматъта, как да се подготвят за приватизация държавните компании, как да се модернизират ключови за растежа сектори като енергетиката и транспорта.

Мерките ще бъдат финансирани чрез помощта, осигурена от ЕС и МВФ, която възлиза на общо 380 милиарда евро. Барозу заяви пред Европейския парламент в Страсбург, че европейската помощ представлява 177% от БВП на гръцката икономика или по 33 600 евро на човек от населението.

Повече за алтернативните предложения на парламентарната тройка можете да видите на: http://kalfin.eu/9-стъпки-към-спасението-на-гърция-read1743.html