Калфин: Относителната тежест на печалбата на дъщерните компании трябва да води при облагане на дружествата

  Въвеждането на обща данъчна основа за корпоративно облагане в ЕС, няма да доведе до увеличаването на данъчната тежест и дори може да привлече допълнителни приходи за страната

 

Въвеждането на обща данъчна основа за корпоративно облагане в ЕС, няма да доведе до увеличаването на данъчната тежест и дори може да привлече допълнителни приходи за страната. Въпреки това ще гласувам против директивата на Европейската комисия днес заради незадоволителните критерии за облагането на фирмите.

Това заяви Ивайло Калфин по повод, насроченият за след два часа вот в Европейския парламент на предложение за директива за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.

Според Калфин опасенията на управляващите у нас, че общата основа ще намали данъчните приходи и ще наложи вдигане на ставките, са неоснователни:

„Данъците в България са ниски, но се облага всичко, така че разширяване на данъчната основа практически е невъзможно. Общото събиране на данъци за холдингови структури ще става на доброволен принцип. Ниските данъци у нас по принцип могат да привлекат многонационални компании, които да предпочетат да изнесат основната си облагаема дейност, включително активи и работни места у нас".

Общата основа ще направи укриването и избягването на данъци европейски проблем, което ще окаже натиск върху националните власти да се справят по-решително със сивата икономика.

„Въпреки това, аз се противопоставям на доклада на Европейския парламент по проектодирективата, тъй като в него в последния момент бяха внесени поправки за обсъждане на хармонизиране на ставките и за данъчната конкуренция. Те са правомощие на страните членки, а не на ЕС", заяви Калфин.

Не одобрявам и формулата за преразпределение на събраните данъци на многонационалните компании. Директивата предвижда данъците на цялата холдингова група да се внасят в държавата, където е регистрира компанията майка. А в последствие част от тях да се превеждат в страните, където са клоновете й. Калфин оспорва като критерии за преразпределението на данъчните постъпления да се използват броят на заетите в дъщерните фирми и техните заплати, дълготрайните материални активи и размера на продажбите.

„Смятам, че този подход е погрешен и ако изобщо се приеме преразпределение, критерият трябва да бъде относителната печалба, формирана от съответната дъщерна компания", каза евродепутатът.

Той предупреди, че единната корпоративна облагаема основа създава рискове във връзка с облагането на застрахователните дружества и на финансовите компании, което се осъществява по различен ред.

Директивата за общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък определя общи правила за изчисляване на данъчната основа на функциониращите в Европейския съюз дружества. Тя предлага механизъм за изчисляване на данъчните резултати на всяко дружество или клон, за консолидиране на тези резултати (печалби и загуби) при наличие на други членове на групата и за разпределението на тази консолидирана данъчна основа - ако е положителна - на всички съответни държави членки въз основа на формула, базирана върху три фактора: оборот, труд и активи. Европейската комисия е предложила всяка държава да прилага своята данъчна ставка по отношение на частта от данъчната основа, която й е разпределена, като се уеднаквят само изчислението и разпределението на данъчната основа. Държавите-членки запазват правомощията си да определят данъчните ставки. Последни дума за приемането на директивата ще имат финансовите министри от ЕС.

ВИДЕО http://kalfin.eu/общо-събиране-на-данъци-само-когато-има-и-фискални-трансфери-p_read1802.html