Атанас Папаризов: Значителен напредък бе отбелязан в преговорите с Чешкото председателство по Третия енергиен пакет

Снощи бе отбелязан значителен напредък в преговорите с Чешкото председателство по Третия енергиен пакет

Снощи бе отбелязан значителен напредък в преговорите с Чешкото председателство по Третия енергиен пакет. Така коментира българският евродепутат от Групата на партията на европейските социалисти (ПЕС) Атанас Папаризов провелия се снощи  - 3 март четвърти по ред триалог между Европейския парламент (ЕП), Съвета на ЕС и Европейската комисия по Третия енергиен законодателен пакет.

Между институционалните преговори бяха концентрирани върху въпроси от важно значение за развитието на вътрешния енергиен пазар като разделянето на преноса на електрическа енергия и газ от производството и доставките им (т. нар. unbundling) и разпоредбите относно защитата на потребителите. По последния въпрос, Европейският парламент отстоява въвеждането на понятието "енергийна бедност" в националните законодателства на държавите членки и приемането на специална разпоредба, предпазваща уязвимите потребители от изключване на електричеството през зимния сезон. Напредък бе отбелязан и по отношение на правомощията на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори.

От страна на ЕП, в триалога взеха участие докладчиците по 5-те законодателни проекта от Третия енергиен пакет - Атанас Папаризов (докладчик по регламента за условията за достъп по газопреносни мрежи), Елунед Морган, Антонио Муса, Джайлс Чичестър, Алехо Видал-Куадрас, както и председателя на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика към ЕП - Ангелика Ниблер. Съвета на ЕС беше представен от Чешкото председателство, в лицето на Яна Рейнишова, постоянен представител на Република Чехия в КОРЕПЕР I, а делегацията на Комисията се водеше от Генералния директор на Генерална дирекция Енергетика и транспорт Матиас Рюте.

Следващият триалог ще се проведе на 10-ти март в Страсбург, като основни теми на преговорите ще бъдат регламента за условията за достъп по газопреносните мрежи, по който българският евродепутат Атанас Папаризов е докладчик и регламента относно  условията за достъп до мрежата за транс граничен обмен на електроенергия.