Калфин поиска от Европейската комисия европейско решение за признаване на университетските дипломи

  Ивайло Калфин призова Европейската комисия да даде решение на проблема с признаването на дипломи за висше образование, получени от университети в друга държава-членка

 

Ивайло Калфин призова Европейската комисия да даде решение на проблема с признаването на дипломи за висше образование, получени от университети в друга държава-членка.

В изказване в по време на сесията на парламента в Страсбург, Калфин заяви, че много страни налагат протеционистични мерки срещу признаването на академичните дипломи, въвеждайки скъпи и дълги административни процедури.

Според евродепутата това пречи на бързото възстановяване на конкурентостта на европейската икономика и на борбата с младежката безработица, която е рекордно висока в цяла Европа.

За да се реши проблемът с младежката и професионалната мобилност, Европейската комисия трябва да предложи европейски решения поне за два проблема, настоя Калфин. Това са уеднаквяване на образователните степени, на първо време поне за бакалавър и за магистър, в ЕС. И второ, да предложи общностно законодателство за взаимното признаване на дипломи от европейски университети.

Ивайло Калфин е ангажиран отдавна с темата за признаването на университетските степени в ЕС. Той проведе активна обществена кампания в България през 2011 година. В резултат обществеността у нас беше запозната с трудностите и пречките, които администрацията поставя пред младежите, които желаят да работят в България след дипломирането си в Европа. Общественият натиск, който предизвика кампанията на Калфин, доведе до промяна на Закона за висшето образование и до частично решаване на проблема. Университетите у нас получиха право сами да преценяват валидността на дипломите от чужбина, с които младежите кандидатстват за получаване на висше образование или научна степен в българските висши учебни заведения.