Депутати от ПЕС питат ЕК за газовата криза

ЕК е предприела действия за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество с Русия

ЕК е предприела действия за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество с Русия. Документът съдържа клауза за правна сигурност, така че да не се повтори ситуацията с газовата криза. Това е част от отговора на еврокомисаря по енергетиката Андрис Пибалгс, на въпрос на депутатите от ПЕС Атанас Папаризов и Ани Подимата.

Евросоциалистите са подали писмено запитване за конкретните мерки, които ще предприемат институциите в Брюксел, за да не се стига отново до енергийни проблеми. Като сериозна стъпка Пибалгс отбелязва завършването на вътрешен енергиен пазар и намаляването на енергийната зависимост. От особено значение е принципът на солидарност, включен в договора от Лисабон, обяснява още той. Според еврокомисаря, сериозен ход е направен с приемането на Европейския план за икономическо възстановяване, в който са предвидени 3,5 млрд. евро за инфраструктура и връзки в областта на енергетиката.

Пибалгс е акцентирал върху проблема с диверсификацията на енергийните източници. По думите му разнообразието на трасетата за внос и източниците за снабдяване на ЕС с газ са от изключително голямо значение. В това отношение се разчита на Южния газов коридор, на Плана за действие за втечнен природен газ и на връзките в Централна и Източна Европа и балтийските страни, заявява еврокомисарят.