Хората на България трябва да знаят, че страната ни е политически стабилна, че правителството има ясен икономически и социален план, който може да ги защити в днешните трудни времена

Най- важната цел е колкото се може по-късно в България да се усетят негативните въздействия на световната икономическа криза и колкото се може по-рано да излезем от този труден период   Най-важно е да чуят хората на България - да знаят, че съществува политическа стабилност, която е едно от главните условия за каквато и да е политика, да знаят, че има ясен икономически и социален план, който може да ги защити в днешните трудни времена

Най- важната цел е колкото се може по-късно в България да се усетят негативните въздействия на световната икономическа криза и колкото се може по-рано да излезем от този труден период

 

Най-важно е да чуят хората на България - да знаят, че съществува политическа стабилност, която е едно от главните условия за каквато и да е политика, да знаят, че има ясен икономически и социален план, който може да ги защити в днешните трудни времена. Това заяви от парламентарната трибуна премиерът и председател на БСП Сергей Станишев, след като мнозинството отхвърли седмия вот на недоверие към правителството. По думите на премиера това, което днес тревожи най- много българските граждани, е по какъв начин световната икономическа и финансова криза ще окаже влияние върху България; ше запазят ли работните си места; ще имат ли същите доходи както досега; ще бъдат ли социално защитени; хората, които излизат на пазара на труда ще получат ли възможност да се преквалифицират бързо и да намерят ново работно място. Хората на България трябва да значт, че не са сами в трудностите, с които може да се сблъскат, че не ни е безразлична съдбата на всеки един - на младите хора, които искат добро образование днес, за да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, на младите семейства, които искат стабилност и бъдеще за себе си - работа и условия за създаване на семейство, на хората в активна възраст, които искат предсказуемост, че това, което са постигнали няма да бъде заличено от световната криза и, разбира се, за възрастните хора на България към които дължим нашето уважение и нашата грижа, каза Станишев.

По думите на премиера по време на дебатите по вота на недоверие българското правителство имаше възможността да представи свършеното дотук, както и изпълнението и на амбициозната икономическа програма. Имаме какво да представим на българските граждани, категоричен беше Станишев. Той даде за пример 20-те милиарда преки чуждестранни инвестиции, и устойчивия икономически растеж от 6% годишно, рязкото намаляване на безработицата, покачването на доходите на българските граждани, и на работещите хора, и на българските пенсионери, което ще достигне близо 100% към края на мандата, и грижата за семейството. Още по-важното е, че българското правителство имаше възможност благодарение на този дебат да представи на хората своите виждания за днешния момент, за това какво правим, за да преодолеем страховете на хората, допълни премиерът.

Достатъчно убедително представихме Плана на правителството за противодействие на кризата и за защита на България, категоричен беше Станишев. По думите му главната цел на правителството е колкото се може по-късно в България да се усетят негативните въздействия на световната криза, която привнася своите негативи в България и това вече се усеща, и колкото се може по-рано страната ни да излезе от този труден период.

Станишев открои няколко ясни приоритета, които правителството ще отстоява. Първият е гарантиране на финансовата стабилност на българската държава, на Валутния борд, на държавния резерв, на спестяванията на хората в банките, които трябва и са защитени, и ще бъдат защитени, така че никой да не загуби. Гарантиране на стабилността на банковата система, която е основна кръвоносна система на икономиката и стимулиране с държавните инструменти на кредитирането на реалния сектор. Това е специфична целенасочена политика за подкрепа на реалния сектор в България чрез инвестиционния план на българското правителство, най-вече за развитие на инфраструктура, на конкурентоспособност и подобряване, модернизация на социалната и другата инфраструктура в нашата страна, което да види и да почувства всеки един български гражданин и по този начин да се запазят максимален брой работни места.

Като важен приоритет премиерът открои гъвкавостта на пазара на труда, адекватните мерки за защита на работните места, плана за заетостта чрез преквалификация и чрез създаване на заетост, в това число чрез държавни инвестиции. Наред с това е много важно не само да се защитаваме от кризата, да се страхуваме от нея, да преодоляваме нейните негативни въздействия, но и да търсим опорите за по-нататъшното ускорено развитие на България, защото рано или късно кризата ще отмине и ние трябва не само да устоим на нея като държава, като икономика, като социални системи, но и да се подготвим за по-нататъшно успешно развитие, каза още премиерът.

Друг важен приоритет е и по-нататъшното европеизиране на българската законодателна система и на работата на цялата администрация, в това число в областите, които се наблюдават от Европейската комисия чрез механизма за сътрудничество и верификация по „Правосъдие и вътрешни работи". Трябва да докажем на европейските ни партньори, но най-вече и на българските граждани, че политическата воля, която е налице, намира своя израз и в законодателни действия, и в работата на изпълнителната власт, категоричен беше Станишев. По думите му е необходимо през следващите месеци да продължи ускорението, което се натрупа и в областта на усвояване на европейските фондове през миналата година, да не се губи темпо. Трябва да се развиваме все така успешно, преодолявайки старите си затруднения, грешки, учейки се от тях, да имаме куража да вървим напред, каза още Станишев.

От парламентарната трибуна премиерът увери българските граждани, че подчинени на задачата за гарантиране на стабилността, сигурността, грижата за всеки един човек в България, независимо от мястото, където живее, независимо от неговата възраст, от неговия социален статус, българското правителство, опирайки се на подкрепата на НС, ще продължи да работи неуморно и през оставащите месеци до края на този мандат. Вярвам, че това ще бъде една добра основа и за бъдещото развитие на България, каза още Станишев. Той отбеляза, че очакванията на българските граждани са много по-високи - българите искат да живеят като европейци в пълния смисъл на думата - и като стандарт, и като обслужване от администрацията, и като европейски граждани във всеки един смисъл. По думите на премиера това е една огромна, свръх задача - за всяко едно правителство и за страната като цяло, защото българският европейски проект не приключи с нашето формално, юридическо членство в Европейския съюз. Сега в първите години на нашето членство ние реално с много усилия, с много труд се вписваме, интегрираме в ежедневието на Европейския съюз, каза Станишев. По думите му страната ни се учи да отстоява български интерес по един интелигентен, неконфронтационен начин, в рамките на европейските институции, но и в общия пазар, в пазара на труда и в политиката в областта на образованието, здравеопазването. Учим се да се управляват ефективно и прозрачно европейски фондове от българската администрация. Всичко това е процес. В този процес имаше и грешки, в него имаше и трудности, но най-важното е, че имаме волята да се учим, имаме волята да се развиваме напред, имаме волята да внасяме още по-ясни и по-прозрачни механизми във всеки един от въпросите, който засяга ежедневието - бита на българските граждани, категоричен беше Странишев.

Министър-председателят подчерта, че винаги с внимание и уважение се е отнасял към критиката, отправяна от опозицията към мнозинството и най-вече към българското правителство, защото това е нейно демократично задължение - да сочи слабостите, да дава алтернативи. Важно е обаче зад желанието да свали управлението да има реално политическо съдържание, отбеляза премиерът и допълни, че според него основната причина за неуспеха на вота на недоверие бе именно липсата на алтернатива в икономически, социален, политически план, от гледна точка на интересите на хората на България.Във вчерашния дебат не се чуха реални конструктивни идеи нито по икономическото развитие, нито по съдебната реформа, нито по социалната политика в България. Това мен лично ме изпълва с тревога, защото ако имаш насреща си силна, достатъчно сплотена опозиция с ясна политика, това е добре за мнозинството, коментира Станишев.

Това правителство беше избрано от българския парламент с много ясен мандат, цели и задачи и с ясна управленска программа, каза в заключение премиерът. По думите му именно в това се крие тайната на стабилността на управлението и на свършената дотук работа, защото има ясна програма, която позволява на три политически сили, различни по своя произход, идеология, да работят заедно в интерес на страната и в интерес на българските граждани.