Законът за горите обрича българското горско стопанство на упадък

Янр 14, 2012 Новини БСП 0 1335

Националният съвет на БСП обсъди днес Управленския проект на партията „Гори"

Националният съвет на БСП обсъди днес Управленския проект на партията „Гори". В документа се изтъква, че веднага след поемането на властта от  ГЕРБ, бяха приети законодателни промени, които не предвещават нищо добро за развитието на горското стопанство. Според социалистите безспорно е нужна реформа в горския сектор, но в момента тя се осъществява самоцелно, като се поставя под въпрос устойчивото управление на горските ресурси. БСП смята, че приетият Закон за горите, който е в сила от 2011г. обрича българското горско стопанство на упадък. Същевременно управляващите прокарват и редица опасни идеи, които застрашават защитената българска природа. За пример се дава въвеждането на възможността за продажба на имоти държавна собственост, които попадат в защитени територии.

„Горите на България за част от националното богатство", категорични са социалистите. Те се обявяват за управление, което осигурява баланс между икономическите, екологичните и социалните функции на горите и запазването на биологичното разнообразие в горските екосистеми. Според социалистите е необходимо да се разработи Национална стратегия за развитие на горското стопанство. Като свои приоритети БСП изтъква икономическото стабилизиране на сектора и екологосъобразното стопанисване на горите.