Икономическото развитие на страната и подобряването на качеството на живота на българските граждани беше и остава един от водещите приоритети на правителството

Сергей Станишев: Далеч съм от представата, че правителството е безгрешно и че върши всичко правилно   Едно правителство винаги има за какво да бъде критикувано и съм далеч от представата, че то е безгрешно

Сергей Станишев: Далеч съм от представата, че правителството е безгрешно и че върши всичко правилно

 

Едно правителство винаги има за какво да бъде критикувано и съм далеч от представата, че то е безгрешно. Но това е едно работещо правителство, което е в интерес на България и на хората в страната. Това заяви от парламентарната трибуна премиерът Сергей Станишев в рамките на дебата по внесения от опозицията вот на недоверие към правителството. Министър-председателят изказа благодарност на опозицията за предоставената възможност да се отчете от най-представителната трибуна пред гражданите на страната за извършеното до сега.

В изложението си премиерът подчерта трудностите през първата управленска година преди присъединяването на страната към Европейския съюз. Политическото членство не означава все още пълноценна интеграция от първия ден в Европейския съюз и постигането на най-високите европейски стандарти, посочи той пред депутатите. По думите му, това е процес, който неизбежно е съпътстван от трудности, но правителството има ясна политическа воля и управленски капацитет за работа в тази посока. Членството в ЕС през първите две години носи реални облаги практически на всеки български гражданин, подчерта министър-председателят. Категорично не мога да приема тезата, че се отдалечаваме от ЕС и НАТО, допълни той и подчерта, че една от силните страни на България е именно участието в процеса на вземане на решения в ЕС - по отношение на Лисабонския договор, пакета „Климат-Енергетика", регионалната политика в Югоизточна Европа и в Черноморския регион и редица други ключови за Съюза въпроси.

Икономическото развитие на страната и подобряването на качеството на живота беше и остава един от водещите приоритети на правителството на БСП, НДСВ и ДПС, каза още  министър-председателят Сергей Станишев. През този период икономиката на страната нараства средногодишно с над 6 на сто и това са най-високите темпове на растеж от началото на демократичните промени в страната. Основен фактор за устойчивия ни икономически ръст е стабилната политическа среда и общите макроикономически усилия, които се характеризират със стабилност и предвидимост. България бе класирана през 2007 г. сред десетте най-реформирани в данъчната сфера държави и на първо място за проведената данъчна реформа, припомни премиерът. Рекорден е и обемът на преките чуждестранни инвестиции за последните години - над 20 млрд. евро, което е повече от целия период на прехода, допълни той. Заетостта през последните три години нарастваше с над 4 на сто за година, а безработицата през м.г. отбеляза двоен спад от началото на мандата на правителството.

Обещахме създаването на 240 хил. нови работни места, но благодарение на общите ни усилия бяха създадени над 340 хиляди, а безработицата ни е по-ниска от средното ниво за 27-те страни-членки, каза още министър-председателят. Коефициентът на икономическата активност е достигнал 67.8 на сто. Това обаче не ни дава основание да игнорираме новите предизвикателства, което би било безотговорно, подчерта той.

Доходите на населението през последните години устойчиво нарастват в номинално и реално изражение, отчете още премиерът. Докато преди 2004 г. номиналният растеж на средната работна заплата е възлизал на 7 на сто, през 2006 г. и 2007 г. ръстът е достигнал 11%, а през 2008 г. е достигнал 23.7% за деветмесечие. Реалното увеличение на доходите на хората е над 9.1% за деветмесечието на 2008 г. и е най-високото за последните десет години. В частния сектор на 39.4% спрямо 2004 г. възлиза реалното повишаване на доходите, а с над 28% са нараснали доходите на заетите в бюджетния сектор.

Средногодишното увеличение цените на потребителските стоки е било 7% за периода 2005-2007 г., каза министър-председателят. За това, допълни той, има и обективни предпоставки, сред които е бързото икономическо развитие и високият инвестиционен интерес, който бе характерен и за външната динамика на българската икономика. Паралелно с нарастването на вноса, е нараствал и износът на страната, резултат от бързия икономически ръст. Най-голям ръст на износа бележат цветните метали и петролните продукти. За 2005-2007 г. приходите от туризма пък са били средно около 2 млрд. евро годишно. Постигнатите резултати са значими на фона на нарастващата конкуренция от държави, които имат не по-лоша инфраструктура и традиции, подчерта премиерът Станишев. От 1992 г. до 2004 г. инвестициите в страната възлизат на малко над 7 млрд. евро, а за последните няколко години са над 20 млрд. евро, подчерта още той.

След 2005 г. правителството повиши фискалната дисциплина и въведе практика на значителните фискални излишъци. На близо 70 млрд. лв. възлизат активите на българската банкова система към края на 2008 г., което е със 17 на сто повече в сравнение с 2007 г. Кредитните институции в България са сред най-добре гарантираните в ЕС - покритието възлиза на 115%, посочи още премиерът Сергей Станишев. По думите му, това не би било възможно без разумна фискална политика, която се оказа правилна. Добрата фискална дисциплина допринесе и за доброто изпълнение на бюджета. Високата събираемост на приходите позволи последователно намаляване на данъчната тежест за гражданите. От самото начало правителството въведе и ограничения на публичните разходи до 40%. Редуциран бе държавният и държавно гарантираният дълг и той е спаднал до 16 на сто от БВП спрямо 31% в края на 2005 г. Това осигурява необходимата гъвкавост на публичните финанси без нарушаване на критериите от Маастрихт - ние сме далеч под тях, изтъкна премиерът.

Фискалният резерв на страната е нараснал почти два пъти от началото на мандата и сега възлиза на 8.4 млрд. лв., а по отношение на водената от правителството финансова политика страната ни се нарежда сред развитите скандинавски страни, посочи още премиерът, като цитира актуална оценка на еврокомисаря по икономическите и валутните въпроси на Хоакин Алмуня.

През 2006 г. с 6 на сто беше намалена социалноосигурителната тежест на гражданите. Мярката е предприета с цел стимулиране на бизнеса и инвестициите. И през тази година също има намаляване на осигурителната тежест с близо два пункта, каза още премиерът в отчета си.

Социалният вектор на това правителство винаги е бил водещ, категоричен бе той и припомни, че през 2005-2008 г. правителството индексира неколкократно пенсиите, които нараснаха с около 70%, а с общите увеличения през тази година за четиригодишен период се очаква увеличението на пенсиите от началото на мандата да доближи 100%. По-рано не е имало подобен период на увеличение на пенсиите, заяви министър-председателят. Това обаче не ни удовлетворява, защото нашите майки и бащи заслужават повече за приноса си към страната, подчерта той и увери народните представители, че реализацията на тази политика ще продължи и през тази година. Беше създаден и Сребърен фонд, в който бяха натрупани над 800 млн. лв., което ще гарантира стабилността на пенсионната система и в средносрочен план, каза още премиерът.

В обръщението си към народните представители той открои и някои от основните елементи на световната финансова и икономическа криза. Още при първите симптоми на кризата в САЩ през есента на 2007 г. бе сформирана работна група с представители на Министерството на финансите, БНБ и кабинета на министър-председателя, която подготви три сценария с конкретни мерки в зависимост от влиянието на кризата върху българската икономика. Самото представяне на някакви мерки  можеше да подтикне към риск и генериране на паника, затова те не бяха подлагани на публично обсъждане, посочи премиерът Станишев.

Икономическата криза е привнесена отвън и не се дължи на наши грешки, за пореден път припомни той. Целта ни е България последна да влезе в кризата и първа да излезе от нея и на тази цел са подчинени всички действия на правителството, каза премиерът. По думите му, основна грижа за кабинета е запазването на доходите на хората, устойчивостта на пазара на труда и стабилността на финансовата система. В България не се наложи да се наливат пари в банковата система, защото имаше стриктен контрол, допълни министър-председателят.

Българската икономика в условия на криза отбеляза над 6 на сто икономически ръст - най-висок в целия ЕС, отчете още премиерът. Запазването на сегашния валутен режим е основна част от плана за ограничаване на ефектите от финансовата криза. БНБ намали минималните задължителни резерви на банките, предвижда се и около 20 на сто ръст на капиталовите разходи, припомни министър-председателят и открои инвестиционния пакет на правителството, който възлиза на 5.6 млрд. лв. и е основен инструмент срещу кризата. Беше увеличен и капиталът на Българската банка за развитие с 500 млн. лв. за стимулиране на малкия и средния бизнес чрез българските търговски банки.

Очакванията са за намаляване ръста на инвестициите, потреблението, спадът на цените на суровините и други обективни фактори, които ще влияят все повече върху българската икономика. Основната цел на плана на правителството е растежът на икономиката и положителният бизнес климат да се запазят. Инициативите в инвестиционния план на правителството имат ключова роля в тази посока и особено транспортната инфраструктура, заяви премиерът. Само в областта на енергетиката за тази година в страната ни ще стартират проекти за над 6 млрд. евро.

Правителството не предвижда промяна на данъчната политика. Облекчава се данъчното бреме в условия на криза, посочи още премиерът в отчета си.

Земеделието е обект на особено внимание от страна на правителството, допълни той. От 1996 г. до 2006 г. общият размер на държавната подкрепа за земеделието е 1 млрд. лв. Само за миналата година земеделците са получили субсидии в размер на 850 млн. лв., а за тази година тя ще бъде 1.2 млрд. лв., от които над 200 млн. лв. са от държавата. Секторът в условия на криза може да бъде един важен фактор за ограничаване на ефектите от финансовата и икономическата криза, изтъкна министър-председателят.

Близо 200 млн. лв. са предвидени за прилагане на Националния план за заетостта. Около 16 хиляди души ще бъдат преквалифицирани, предвижда документът. Работодателите ще получат подкрепа за запазване заетостта на персонала си. Девет хиляди души пък ще бъдат ангажирани в 480 строителни обекта на общините, в т.ч. и за социална инфраструктура. Ще бъде разширена подкрепата за социално осигуряване, подпомагане и грижи, като на 9 млрд. лв. ще възлязат социалните разходи само през тази година.

Първостепенен приоритет на правителството е и подкрепата за младите семейства, подчерта министър-председателят. В отчета си той открои и част от мерките за подпомагане на социално слаби граждани и домакинства. Продължава и целенасочената политика на правителството за повишаване на пенсиите.

В сферата на образованието това е първото правителство, което провежда успешна реформа в областта. В сферата на здравеопазването за последните 4 години капиталовите разходи за здравеопазване възлизат на 450 млн. лв. Пет пъти по-малко са давани в периода 1997-2000 г., посочи министър-председателят Сергей Станишев. С 43 на сто са увеличени заплатите на висшия персонал, а с 51% - на средния и полувисшия персонал. В домовете за медико-социални грижи увеличението за трудовите възнаграждения е най-осезаемо - с около 90%, посочи министър-председателят.

Правителството е открито за предложения, каза още министър-председателят от парламентарната трибуна. Страната ни се нуждае от интелигентно и открито за диалог управление, което да реагира на бързо променящата се конюнктура и затова миналата седмица обсъдихме публично с всички заинтересовани страни инвестиционния план на правителството, заяви още премиерът. Този диалог ще продължи в рамките на специално създадения за целта съвет към министър-председателя.

Не гледам безкритично към работата на българското правителство, но се водим от желанието да осигурим стабилно развитие на България, да продължим икономическия напредък, да защитим доходите на хората, да помогнем на тези, които имат нужда и да подкрепим инициативите, таланта и трудолюбието на българския народ, каза в заключение министър-председателят Сергей Станишев. До идването на изборите имаме основен дълг - да работим компетентно, умно, отговорно и в полза на българските граждани и няма да пожалим нито способности, нито сили за това, категоричен бе министър-председателят от парламентарната трибуна.