Писмо на Сергей Станишев до Георги Първанов

Дек 06, 2011 Новини БСП 0 1129

Писмо на президента на ПЕС и лидер на БСП Сергей Станишев до президента Георги Първанов   Благодаря за Вашите поздравления по повод избирането ми за президент на Партията на европейските социалисти

Писмо на президента на ПЕС

и лидер на БСП Сергей Станишев

до президента Георги Първанов

 

Благодаря за Вашите поздравления по повод избирането ми за президент на Партията на европейските социалисти. Приемем единодушното доверие на 33 европейски социалдемократически и социалистически партии като огромно лично предизвикателство и оценка за изминатия от БСП път на промени и последователно провеждане на европейска лява политика.

 

Като лидер на БСП в периода 1997-2001 г. Вие започнахте пътя на излизане от международна изолация и приобщаване на партията към световното и европейско социалистическо семейство. Този процес не беше лек и изискваше огромни политически усилия и най-вече вола за последователна вътрешна модернизация на БСП. Нямаше как това да се случи без пълната съпричастност на членовете и симпатизантите на БСП. Именно поради това посветих това голямо признание на редовите членове на социалистическата партия, които изстрадаха и участваха активно в пътя на обновлението.

 

След многобройни мисии и поетапно засилващо се сътрудничество усилията за модернизация на БСП бяха заслужено оценени. През есента на 2003 г. БСП беше приета за пълноправен член на Социалистическия интернационал - най-голямата световна политическа организация. През пролетта на 2005 г. постигнахме и пълноправно членство в Партията на европейските социалисти.

 

Пълноценната интеграция на БСП в световните и европейски структури на голямото социалистическо семейство стана един от важните фактори за разширяване на доверието сред българските граждани и реализацията на успешен и пълен управленски мандат с водеща роля на БСП.

 

В личен план се чувствам особено щастлив, че именно правителството, в което БСП играеше водеща роля, постигна една дългогодишна национална цел - членството на България в Европейския съюз.

 

Като президент на България Вие отлично знаете, че Партията на европейските социалисти беше един принципен, недвусмислен и последователен партньор и съюзник на страната ни в тази епопея. В условията на „умората от разширяването" и вътрешните проблеми на ЕС след провала на проекта за Европейска Конституция това беше от особено значение. Страните, ръководени от социалисти и социалдемократи, групата на ПЕС в Европейския парламент, европейските комисари от нашето семейство, парламентарните групи в националните парламенти се противопоставиха на отлагането на членството на България и на идеите за членство „втора категория". Разбира се, всичко това нямаше да е възможно, ако нашият народ, не беше обединен от общо и постоянно усилие за прилагането на европейските стандарти.

 

Уважаеми г-н Президент,

 

Като президент на Партията на европейските социалисти виждам като една от задачите си провеждането на системна и прозрачна обществена дискусия по актуалните европейски теми. За съжаление, на петата година от членството на България в Европейския съюз, вместо той да заема водеща роля в политическите дебати, сме свидетели на все по-провинциално отношение към случващото се в ЕС.

 

Днес Европа е изправена пред тежки изпитания - криза на доверието в еврото, опасност от навлизане в нова рецесия, тежка социална цена, която плащат гражданите във всички страни. Наред с обективните икономически причини един от факторите за дълбочината на кризата е и липсата на силна политическа воля на европейско за вземане на категорични и ефективни мерки за възстановяване на доверието в Европа.

 

Позицията на моето политическо семейство е, че обръщане на негативната тенденция е възможно, ако се действа чрез решителен пакет от мерки - издаване на еврооблигации, по-активна роля на Европейската Централна Банка, създаване на Европейска рейтингова агенция, въвеждане и прилагане на данък върху финансовите операции, който да ограничи спекулациите със суверенен дълг и да осигури значителен финансов ресурс за Европа. Партията на европейските социалисти е заявила ясна позиция, че без координирани политики за инвестиции, икономически растеж, създаване на работни места и социална закрила, мерките за овладяване на бюджетните дефицити и дълговите проблеми ще имат само краткотраен ефект.

 

За разлика от европейската десница, която чрез своите представители на всички нива последователно води към разделяне на Европа на различни скорости, европейските социалисти отстояват принципите на единен и демократичен Европейски съюз. Убеден съм, че от позициите на Вашата отговорност отлично осъзнавате, че това е в интерес на България. В противен случай, страната ни може скоро да се окаже европейска периферия.

 

През всички последни години, както на власт, така и в опозиция, Българската социалистическа партия последователно провежда икономическа и социална политика, насочена към европейската модернизация на страната. Не се съмнявам, че като отговорен и опитен държавник, сте добре запознат с визията на БСП „България 2020 - Европейска социална държава", утвърдена от заседание на 47-я конргес на БСП. За българските социалисти това е посока, на основа на която разработваме нашите управленски алтернативи на сегашното състояние на страната.

 

Това е и платформа, с която БСП активно ще участва в обществената дискусия за мястото и бъдещето на България като пълноправен член на Европейския съюз.

 

Смея да Ви уверя, че като президент на Партията на европейските социалисти ще направя всичко възможно, за да се чува още по-ясно гласът на България и на българската левица в Европа.