Маруся Любчева председателства двудневен семинар в Брюксел, посветен на борбата срещу трафика на хора в Южна Азия

Нуждаем се от обща за ЕС стратегия за борба с това явление, акцентираща върху превантивните действия и транс-гранично сътрудничество, заяви депутатът от ПГ на ПЕС в ЕП   Българският евродепутат от Групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) и член на Комисията по правата на жените и равнопоставеността на половете в ЕП Маруся Любчева председателства двудневен семинар в Брюксел, посветен на борбата срещу трафика на хора в Южна Азия

Нуждаем се от обща за ЕС стратегия за борба с това явление, акцентираща върху превантивните действия и транс-гранично сътрудничество, заяви депутатът от ПГ на ПЕС в ЕП

 

Българският евродепутат от Групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) и член на Комисията по правата на жените и равнопоставеността на половете в ЕП Маруся Любчева председателства двудневен семинар в Брюксел, посветен на борбата срещу трафика на хора в Южна Азия. Семинарът има за цел да представи резултатите от близо три годишната съвместна работа на европейски и местни неправителствени организации, осъществена с подкрепата на Европейската Комисия.

Във встъпителното си изказване Маруся Любчева подчерта, че трафикът на хора не е изолирано явление и то не се ограничава до една общност, държава или регион.

"В един глобализиран в технологично и информационно отношение свят, проблемите в един регион се разпространяват и в други, ако не се вземат адекватни и навременни мерки", подчерта българският евродепутат.

Тя обърна специално внимание на активната работа на Европейския Парламент по посока подкрепа на държавите-членки на ЕС да  превърнат борбата срещу трафика на хора в приоритетна цел на вътрешната си политика, както и да отделят необходимото количество човешки и финансови ресурси в тази насока.

"Проблемите, свързани с трафика на хора са близки по своя характер, независимо от географския регион, в който се появяват. Затова се нуждаем от обща за ЕС стратегия за борба с това явление, акцентираща върху превантивните действия и транс-гранично сътрудничество както между държави, така и между неправителствени организации", завърши Маруся Любчева.