Весела Василева: Джендър идеологията опасно подкопава българското образование - само БСП поведе битката

Отстъпи се от опита и българските традиции - настъпва бомба със закъснител, която ще има катастрофални демографски последици, заяви кандидатът за народен представител от “БСП за България” в 24 МИР-София и едно от активните лица на инициирания от БСП референдум

“Държавна политика в образованието. Един учебник по един предмет за всеки клас. И той да бъде държавна отговорност, а не различни НПО да издават учебници с подменено съдържание на историята и класиците ни, целящо загуба на памет за род и отечество. Това са политиките на БСП, които срещат подкрепа сред хората, показаха многото ни спещи през този месец”, заяви Весела Василева, кандидат за народен представител от “БСП за България” в 24 МИР-София. 

“Образованието е в критична ситуация и е неефективна и скъпоструваща сфера с нисък коефициент на икономическа възвръщаемост, произвеждаща все по-слабо образовани и подготвени кадри. Добре подготвените ученици намаляват с всяка изминала година и много от тях завършват с образование и реализация в чужбина - това казаха немалко български учители”, посочи Весела Василева.
 

По думите ѝ основната причина за това е отстъплението от опита и традициите на българското образование и заместването им с чужди образци, съдържание и форми, довели до заличаване на националната специфика.

“Бяха подкопани, и то опасно, основните устои на българската образователна система - общодостъпност на образованието, патриотично възпитание. Занижиха се общообразователните изисквания за знания и бяха заменени с принципа „парите следват ученика“. Изоставането в подготовката на учениците в българската образователна система от тази в развитите страни е вече видимо. На този фон станахме свидетели на подмяна на основни принципи на образователната система с неолиберални такива, включително и с неолибералната концепция за пол и половата идентичност, известна като джендър идеология”, каза кандидатът да народен представител от “БСП за България” в 24 МИР-София и подчерта: 

“Нейното настъпление не е еднократно явление, а процес със забавено действие, чийто основен ефект, за съжаление, е подкопаването на възпитателната роля на училището като образователна институция и катастрофални демографски последици. БСП единствена каза това на глас и категорично и ясно заяви, че е необходимо регулиране по законодателен път”.
 
Весела Василева добави: “Организираната от нас подписка за провеждането на референдум против джендър идеологията събра подписите на близо 140 000 български граждани и други над 60 000, обявени за нередовни на формално основание. Независимо,че не бяха изпълнени законовите изисквания за внасяне за разглеждане в НС, ние от Инициативния комитет, продължаваме активно да работим за съхраняване на традиционните морални ценности на семейството. Битката продължава и БСП не се отметнахме от обещаното пред хората от първия ден на иницииране на референдума. Защото бъдещето на нашите деца и държавният контрол над образователните стандарти са въпрос от значение за националната сигурност на България.