Иван Иванов: БСП винаги се е борила да има повече средства за читалищата

03.06.2024

Един от основните акценти в програмата на Коалиция „БСП за България“ е постигане на високо качество на образованието, както и дългосрочното развитие на българската култура и читалищна дейност. По време на множеството срещи в кампанията, Иван Иванов, обсъди с граждани и читалищни дейци, темите за подкрепа на образованието и на читалищната дейност. „БСП винаги се е борила да има повече средства за читалищата”, заяви водачът на русенските социалисти. 

„Във всеки един разговор с граждани виждам стремеж за опазване и подпомагане на родното творчество. Това ме радва изключително много. Читалищата са сърцето на местните общности, предоставяйки място за културни събития, образователни инициативи и социални взаимодействия. В същото време, насърчаването на любовта към книгите у младите е необходимост, която ще помогне за изграждането на по-образовано и мислещо общество. Ние от Коалиция „БСП за България“ вярваме, че чрез инвестицията в по-добро образование, подпомагане и развитие на читалищната дейност, можем дългосрочно да спомогнем за нашия културен и обществен просперитет“, каза Иван Иванов от с. Червена вода.

Коалиция „БСП за България“ има ясно поставени цели свързани с развитието именно на тези, така важни за страната ни сектори. Сред тях са въвеждане на единен стандарт за управление на образователните институции, един учебник по предмет за всеки клас в цялата страна, както и промяна на нормативната уредба за конкурсите за избор и одобрение на учебниците, укрепване на музейната, библиотечната и читалищната мрежа чрез разширяване на целевите национални програми за подкрепа на художественото слово „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ и „Глобални библиотеки“, реален виртуален достъп до техните фондове, активно ангажиране и финансиране на работещите в читалищата за участие в процеса на възпитание на подрастващите.

Водачът на русенската листа Иван Иванов, заедно с кандидата за народен представител, Диана Ласонина, направиха лично дарение на Народно читалище „Тома Кърджиев“ в с. Червена вода с любими книги за малки и големи.

Ден преди това Иван Иванов и русенските социалисти се поклониха пред подвига на Ботев и поднесоха цветя на Братската могила с памет за отдалите живота си в борбата срещу фашизма.