Вяра Емилова, БСП: Подкрепа за регионалните туристически продукти

Има огромен потенциал за развитие на климатолечението в Югоизточна България!

Няма друга държава с такова природно богатство, която да не го използва за развитие на туризма си.

"Климатолечението и здравният туризъм са не просто бизнес ниша, тук става дума за едно голямо предимство на страната ни пред останалите европейски държави." каза кандидатът за член на Европейския парламент Вяра Емилова по време на среща с представители на туристическия бранш в Бургас.

Събитието, инициирано от Българска асоциация за климатолечение и здравен туризъм (БАКЗТ), изведе на преден план възраждането на климатолечението в Странджа и Южното Черноморие, опазването на безценните водни ресурси и все по-острата необходимост от специална закрила на държавата за целия сектор. Сред дискутираните теми бяха: подкрепа за регионални туристически продукти и подобряване на достъпа до туристическите обекти.

За привеждане на професионалното образование в съответствие с икономическите приоритети на страната - говори и Радостина Георгиева - също кандидат за евродепутат от листата на "БСП за България".

Климатолечението не просто елемент от плана за развитие на здравен туризъм, но и прилагането на съвременни мерки, съобразени с актуалните тенденции, свързани със здравния туризъм в Европа.

"Климатолечението е зеленото решение за Странджа, Сакар и Южното Черноморие – важен фактор в туризма, здравната грижа, местната икономика и общество. България е прекрасна страна с богата история и необятни природни дадености. Втори сме в Европа (след Исландия) по наличие на минерални извори и бихме могли да предложим качествен комбиниран туристически продукт, неразделна част, от който да са климатолечението и здравният туризъм. Това ще придаде добавената стойност на този продукт", каза още Емилова, която от години стои зад национално отговорни кауза - туризма, климатолечението, здравния туризъм, пешеходния туризъм, реклама и популяризиране България в Европа и света, грамотността.

Тя сподели данни от направени задълбочени изследвания. "Странджа има свой специфичен мек микроклимат, повлиян от географското й положение. Изследването, направено в района на Малко Търново, дава основание да действаме в посока развитие на традицията в климатолечението на белодробни и алергични заболявания".