Георги Гьоков: Пенсионерите не бива да бъдат използвани като лост за по-добри резултати по време на избори

21.05.2024

„В публичното пространство първоначално се появи информация за проект на решение на НОИ осъвременяването на пенсиите да се промени от 11% на 10% поради разминаване между прогнозните и окончателните данни за ръста на осигурителния доход и индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Обществото реагира незабавно и негативно. И аз съм сигурен, че ако не бяхме в предизборна ситуация, тази негативна обществена реакция едва ли би променила проекта на решение на НОИ.“

По думите му, въпреки от приемането през 2000 г. на механизма за осъвременяване на пенсиите, т.нар. швейцарско правило, не е имало случай на намаляване на процента на осъвременяване, винаги има първи път.

„Няма как да не напомня, че имаше един министър на финансите в първото правителството на Бойко Борисов, който си позволи да не спазва българското законодателство и три поредни години лиши пенсионерите от законово полагащото им се осъвременяване на пенсиите“, обърна внимание Гьоков.

Според него бързата реакция на ПП-ДБ е изцяло предизборна, тъй като те „системно провеждаха облъчване на пенсионерите, колко по-добре е трайно увеличение на пенсиите, отколкото великденски, коледни и каквито и да било други еднократни добавки и надбавки.“

„Още повече, че те имат опит в приписването на заслуги в социалната сфера, въпреки че тези постижения в социалната сфера са били реализирани по инициатива и с дейното участие на други. Говоря за мащабната социална политика в размер на 22 милиарда по време на съвместното управление с БСП“, добави Георги Гьоков.

Той бе категоричен, че осъвременяването на пенсиите е законово установен механизъм и се полага на пенсионерите, като призова партиите да не използват предизборната кампанията, за да се обявяват за благодетели или спасители на българските пенсионери.

Социалистът предложи по този механизъм в следващия парламент да се обсъдят промени, които да дават възможност осъвременяването да се извършва с по-високата стойност от нарастването на осигурителния доход или на инфлацията.

„За да не се създават фалшиви очаквания у пенсионерите, а и в цялото общество е необходимо в Бюджета на ДОО изрично да се записва, че средствата за осъвременяване на пенсиите по чл.100 от КСО са минимум процента, който прогнозно е предвиден при приемане на Бюджета за текущата година, а Надзорният съвет на Националния осигурителен институт, когато взема окончателното си решение за ежегодното осъвременяване на пенсиите, да решава, при условие, че окончателните изчисления на нарастването на осигурителния доход и на индекса на потребителските цени през предходната календарна година надвишават предвидения в бюджета процент, да приемат прогнозната по-висока стойност на осъвременяван“, каза още народният представител от БСП.

Той обърна внимание, че основен проблем, който българските пенсионери посочват, е че  осъвременяването на пенсиите изостава от ръста на инфлацията.

„Аз се гордея с това, че по време на правителството, в което участва БСП, за първи път брутният коефициент на заместване на дохода, т.е. съотношението между средната пенсия и средния осигурителен доход за годината, надхвърли 50% и през 2022 г. стана 51,9%. За сравнение, само три години по-рано - през 2019 г., по време на управлението на ГЕРБ, средната пенсия е била едва 38,8% от средния осигурителен доход, като тогава е отчетено най-неблагоприятното съотношение от 2013 г. насам“, коментира Гьоков.

„Въпреки, че решението за 11%-но осъвременяване на пенсиите е вече взето от Надзорния съвет не бих смятал днешното заседание на Народното събрание за излишно, ако то не бе продиктувано от предизборен популизъм. Трябва да стане ясно, че Надзорният съвет на НОИ не може да взема решения в ущърб на пенсионерите. И че не може пенсионната система и пенсиите да са лост за придобиване на резултати по време на избори“, каза в заключение Георги Гьоков.