Подписан е договор за трети етап от обновяването на детската ясла в град Гоце Делчев.

09.05.2024 г.

Община Гоце Делчев и Министерство на труда и социалната политика /Проект & quot; Красива България & quot;/ подписаха споразумение за финансиране на проект „Обновяване на Детска ясла „Пролет” - III етап - газификация, ОВК и ремонт на водопроводна инсталация“.

Общата стойност на проекта е 243 841 лева, от които 109 728 лева са безвъзмездно финансиране от програмата и 134 113 лева са общинско съфинансиране. Проектът включва цялостна подмяна на отоплителната инсталация, вкл. топлоизточник, подмяна на ВиК инсталация в санитарните помещения и ремонтни дейности, монтаж на слънчева система за топла вода и др.

В момента детската ясла се отоплява с нафтов котел, като намерението е сградата да се захрани с газ като се подмени котела с нов. Ще се подменят тръбната мрежа и радиатори. Строително монтажните работи се очаква да приключат до края на месец ноември. Това е третият етап от обновяването на Детска ясла „Пролет“ в гр. Гоце Делчев.

През 2022 г. с финансиране по същата програма – „Красива България“, беше обновена сградата на яслата с включени мерки за енергийна ефективност. През 2023 г. бяха изпълнени строително-монтажни работи по облагородяване на дворното пространство, паркоустройство и вертикална планировка.