Кристиан Вигенин, БСП: Трябва да изтръгнем България от хватката на задкулисието, за да я върнем на хората

Май 02, 2024 Новини БСП 0 512

02.05.2024

„Скъпи приятели, подготвяйки тази среща решихме, че от нея трябва да останат не само речите, но и нещо, което да бъде водещата посока на бъдещата ни работа. Едно послание и към нас самите, но и към всички други, които разчитат на нашето обединение и нашата воля да правим България по-добро място за живота. Да направим така заедно, че България да бъде една достойна страна в мирна Европа.“ Това заяви заместик-председателят на БСП Кристиан Вигенин по време на организираната от социалистите среща за лявото обединение.

Той обясни, че от БСП и техните партньори предлагат съгласувано декларация, която обобщава казаното днес и задава бъдещата им посока.

Мир, труд, достойнство – алтернативата. На този светъл празник на труда, ние представители на леви, центристки, екологични партии, организации, движения и граждански сдружения – изразяваме нашата признателност към всички, които в продължение на много десетилетия бяха начело на борбите за право на труд, достойно заплащане, синдикални права и социална справедливост. Трудът е в основата на благосъстоянието и просперитета на българския народ. Потвърждаваме нашият неотменим ангажимент да бъдем рамо до рамо с всеки работещ в защита на неговите трудови и социални права, свободна воля и справедливо възнаграждение. Само чрез съвместни усилия и координирани действия на политически партии, обществени организации и синдикати можем да осигурим необходимите социални гаранции и да утвърдим принципите на социална справедливост в нашето общество.

Днес сме изправени пред сериозни предизвикателства. Неравенствата растат. Увеличава се броя на работещите бедни. Технологичният напредък и все по-високото приложение на изкуствения интелект създават много нови възможности, но в същото време застрашават работните места в редица сектори. Стои открит въпроса за гарантирания доход за всеки. Демографската катастрофа ни задължава заедно да провеждаме последователна, дългосрочна политика със спешни мерки в здравеопазването и образованието. Разширяване на социалните ангажименти към младите и подобряване на средата за сигурност. Особено важно е да изградим силна и конкурентна икономика чрез реиндустриализация основана на новите технологии – висок икономически растеж.

Без конкурентен пазар на труда, подготвени и квалифицирани кадри – това не може да се постигне. И тук на преден план излиза държавата чиято роля става все по ключова във всички области на обществения живот и в управлението. Но държава правова, подредена, отговорна, институционално стабилна. Споделяме нашата болка и тревога от посоката на развитие на България. От безпринципните сглобки сплотявани единствено от овладяването на властови позиции за лични и партийни интереси. От липсата на национална доктрина и дългосрочни приоритети за възходящо развитие на страната и повишаване благосъстоянието на гражданите. От корупцията залагана в законите, приемани от загубилото всякаква легитимност и уважение Народно събрание.

Обединяваме нашите сили, за да кажем ясно и високо. Алтернатива има – лява, патриотична, национално отговорна алтернатива на партии и организации, които отхвърлят властта на паралелната държава. И са готови да вложат цялата си енергия, за да изтръгнат България от хватката на задкулисието и да я върнат на българските граждани. Алтернатива, която поставя на първо място очакванията и стремежите на хората, която ще изгради социален щит пред уязвимите ни сънародници, ще защити децата на България като гарантира израстването им като здрави, образовани и пълноценни българи, ще пази околната среда и плодородната земя за бъдещите поколения. Тази алтернатива ще върне достойнството на родината ни на международната сцена, ще ни направи уважаван член на семейството на европейските народи. Ще постави разума в основата на всяко решение.

Всичко това е възможно само, ако България, Европа и света живеят в мир, стабилност и разбирателство. Отправяме своя призив за прекратяване на военните конфликти, за международни отношения основани на сътрудничество, диалог и върховенство на международното право. Обръщаме се към всички български граждани да изоставим апатията и разочарованията и да обърнем поглед към тези политически формации, които никога не предадоха своите избиратели. Не се поддадоха на изкушения и заплахи. Които устояха на системните опити да бъдат задушени и изпратени в политическото небитие.

БСП и нейните партньори се изправят със самочувствие и увереност, че заедно с подкрепата на борбения български народ могат да изградят една различна България. За достойна България в мирна Европа.