Кристиан Вигенин представи законодателно проучване в подкрепа на сектор пчеларство пред представители на бранша

Необходим е нов закон за пчеларството, смятат пчеларите

Заместник-председателят на Народното събрание и народен представител от „БСП за България“ Кристиан Вигенин представи резултатите от проведеното по негова инициатива законодателно проучване на нормативната уредба в страните от ЕС, САЩ и Китай в подкрепа на сектор пчеларство и защита на пчелите.

Българското пчеларство изостава и е необходим нов закон за пчеларството. Около тази теза се обединиха представителите на бранша, които взеха участие в срещата, провела се в Народното събрание.

На дискусията по проучването, извършено по програмата за законодателни проучвания към НС от екип студенти с ръководител проф. Ганета Минкова (СУ „Св. Климент Охридски), бяха направени множество предложения, които да залегнат като законодателни промени или изцяло ново законодателство.

Според Обединен български пчеларски съюз в Закона за ветеринарно-медицинската дейност трябва да се предвиди възможност пчеларите, които имат необходимата квалификация, да подпомагат ветеринарните лекари. Националната научна асоциация по пчеларство предложи предлага да отпадне изискването пчеларите с 80-100 пчелни семейства да бъдат регистрирани като земеделски производители, защото това е икономически неизгодно за дребните пчелари. От организацията смятат, че трябва да се въведат данъчни облекчения за пчеларите, да се облекчи процедурата по регистрация на пчелините, както и да заработи Консултативният съвет по пчеларство към Министерството на земеделието.

Според бранша е необходима и национална стратегия за развитие на пчеларството у нас.

Евродепутатът Цветелина Пенкова от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент посочи четири основни направления, по които може да се помисли за общо европейско законодателство: опазване здравето на пчелите, общ контрол и регулации, добра финансова подкрепа и ясни правила, които да гарантират справедливата конкуренция на европейския пазар.

„Ще извадим конкретните неща, които считаме като пропуски в законодателството и такива, които биха могли да бъдат подобрени на база на опита на другите страни“, каза в края на дискусията Кристиан Вигенин.

Според него поне за малките производители начинът, по който се прилага законът, може да бъде облекчен. Той смята, че трябва да се направи неформална надпартийна група в НС от хора, които имат интерес към пчеларството, защото е важно да има такова лоби в българския парламент. Вигенин подчерта и нуждата да се упражнява парламентарен контрол за прилагането на инструментите, които помагат на пчеларския сектор.

„Задължително членство на пчеларите в представителна организация, която да защитава интересите им, не е най-доброто решение, тъй като има много пчеларски организации, които обаче са по-скоро в конкуренция помежду си, отколкото да могат да формират общи задачи. Няма нужда административно те да бъдат задължавани да създават единна организация, а по-скоро е необходима по-добра координация“, каза още Кристиан Вигенин.