Меморандум за сътрудничество бе подписан между община Гоце Делчев и УНСС

21.03.2024 г.

Меморандум за сътрудничество между община Гоце Делчев и Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ бе подписан днес в гр. Гоце Делчев от кмета Владимир Москов и ректора на Университета проф. д-р Димитър Димитров.

На събитието присъства цялото ръководство на община Гоце Делчев, както и на УНСС, а също така членовете на постоянната комисия по образование в Общински съвет – Гоце Делчев и ръководствата на гимназиите и средните учебни заведения в общината.

Меморандумът изразява желанието на двете институции за съвместна работа и очертава приоритетните направления и формите на сътрудничество между двете институции. Той включва част от възможните сфери за сътрудничество, като възможности за кариерно развитие и реализация на студентите от УНСС, срещите им с практици, практики и стажове, а също така партньорство на УНСС и община Гоце Делчев при проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление, провеждане на съвместни научни прояви, обучения, конкурси, съвместно кандидатстване по проекти и програми в областта на интересите на двете страни, организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление.