Инвестициите в големи инфраструктурни проекти са в основата на плана „Станишев” за справяне с икономическата криза

Премиерът Сергей Станишев даде началото на проекта за модернизация на летище Пловдив

Премиерът Сергей Станишев даде началото на проекта за модернизация на летище Пловдив. В аерогарата ще бъдат инвестирани 40 млн. лв.

Министър-председателят Сергей Станишев даде старт на проекта за модернизация на летище Пловдив. Инвестицията е за 40 млн. лв. и средствата са осигурени от републиканския бюджет. С разширението капацитетът на аерогарата ще достигне половин милион пътника годишно, ще се подобри качеството на обслужване, сигурността и безопасността на полетите.

Инвестиционният проект е част от антикризисната програма на правителството, чийто общ размер е над 5 млрд. лв. Те ще бъдат вложени в подкрепа на реалния сектор, защото негативният ефект от световната иконимическа криза започна да се отразява върху българските предприятия, каза премиерът Сергей Станишев. Той подчерта, че модернизирането на летищния комплекс е от голямо значение за интензивното развитие на туризма в региона, тъй като ще бъдат създадени условия за откриване на нови дестинации и редовни линии към държави от Западна и Източна Европа и Русия. От аерогарата ще се извършват и карго превози, което е предпоставка за развитие на икономиката и откриването на нови работни места. Само за изграждането на новия пътнически терминал ще бъдат разкрити 200 работни места, съобщи министър-председателят.

С осигуреното от държавата финансиране ще бъде изграден нов пътнически терминал с площ 5000 кв. м. През него ще могат да преминават по 1000 пътника на час в най-натоварения трафик, което е 4 пъти повече от възможностите в момента. Инвестицията е за 13 млн. лв. Към новия пътнически терминал ще има паркинг за 80 автобуса и 80 автомобила. За него са предвидени 3,5 млн. лв.

Разширението на летището ще позволи едновременното обслужване на два пъти повече самолети. За увеличаване на броя на самолетните стоянки от 6 на 14 ще бъдат вложени 8 млн. лв. Още 13 млн. лв. са осигурени за цялостна реконструкция на ел. захранващите и осветителните системи. 2,5 млн. лв. са за нова водоснабдителна и канализационна система, а 1 млн. лв. са за реконструкция на съществуващите светотехнически и противопожарни системи.

Министър-председателят Сергей Станишев заяви, че България навлиза в икономическата криза в доста по-добра кондиция от другите европейски държави и това се признава и от ЕК, и от МВФ. Това обаче не може да ни предпази и затова е необходимо всеки ден да се работи системно, в диалог с бизнеса, със синдикатите, работодателите и местните власти, за да опазим и защитим работниците, бизнеса и доходите на хората, изтъкна той.

Веднага след като бе дадено началото на проекта за модерниране на летище Пловдив премиерът Сергей Станишев се срещна с ръководството и служителите на фабриката за велосипеди “Макском” ЕООД в община Марица. В предприятието, в което са инвестирани над 30 млн. лв., е една от шестте най-големи европейски фабрики за производство на велосипеди. Капацитетът й е до 500 000 велосипеда годишно. Почти 90% от продукцията е за износ, а генерираните приходи се реинвестират в нови изделия и технологични процеси.

Собственикът на фирмата Максим Митков каза пред премиера, че световната икономическа и финансова криза вече се отразява и върху работата на предприятието. Спадът в поръчките с около 30% спрямо 2008 г. По време на газовата криза в началото на годината производствените линии в предприятието са преустановили работата си за 10 дни, тъй като синьото гориво се използва за работата на бояджийските линии и за отопление на цеховете. В производствената база работят около 400 души.

Пред журналистите, които отразяват визитата в Пловдив, премиерът Сергей Ставнишев каза, че атаката, която се е подела срещу Националната агенция за приходите е опасна за държавата, защото всичко, което държавата възнамерява да реализира ако няма постъпления в бюджета не би могла да направи. Винаги съм бил безкомпромисен по отношение на злоупотребите, но не може както казах вече ако те боли зъб да режеш главата. За НАП сега е важна стабилността и новият изпълнителен директор трябва да има силна подкрепа, за да си свърши работата и да има приходи, заяви министър-председателят.