Проф. Румен Гечев участва в интерпарламентарна конференция в ЕП

13.02.2024 г.

Народният представител от "БСП за България" проф. Румен Гечев участва в интерпарламентарна конференция в Европейския парламент на тема "Стабилност, икономическа координация и  управление в Европейския съюз".

В своето изказване проф. Гечев анализира геополитическите и икономическите предизвикателства пред ЕС, в т.ч. за по-малките икономики като тези на България. Той  подчерта, че е необходим нов подход за стимулиране на икономическия растеж при запазване и усъвършенстване на социалното измерение на интеграцията между страните членки на Съюза.