БСП към земеделския министър: Има опасност да загубим 730 млн. лв., какви спешни мерки ще предприемете?

Фев 12, 2024 Новини БСП в медиите 0 1037

12.02.2024 г.

Има реална опасност от загуба на 730 млн. лв. за българската икономика и развитието на селските райони. Какви действия в спешен порядък планирате да предприемете за осигуряване и ускоряване на прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие ЛИДЕР?

Такъв въпрос отправи народният представител от „БСП за България“ Йорданка Георгиева към министъра на земеделието Кирил Вътев по време на парламентарен контрол.

Тя уточни, че подходът Водено от общностите местно развитие ЛИДЕР с многофондово финансиране е един от успешните инструменти за развитие на селските райони в ЕС и се прилага в България вече повече от 12 години, като голям част от Местните инициативни групи са натрупали значителен опит и капацитет, както и доверие от страна на местните общности.

„Но вече година реалното прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие за периода не започва, а  Местните инициативни групи са сериозно обезпокоени от ситуацията. Към настоящия момент не е обявена покана за подбор на стратегии, въпреки че те следваха да бъдат одобрени до декември 2023 г.“, подчерта Георгиева.

Народният представител посочи, че въпреки че са готови над 100 стратегии за многофондово финансиране, липсва информация кога изобщо ще бъде обявен прием на стратегии, а критериите за подбор и правилата за прилагане на подхода са все още неясни.

„Чухме един типичен отговор, как европейската бюрокрация е намерила трайна почва у нас – срещи, спогодби, договори. В крайна сметка, не стана ясно кога и как ще се случи този подход за развитие на местните общности. Имаме вече 100 стратегии, какво ще стане с тях? Кога? По какви правила? От кого трябва да търсим отговорност защо не са се случили в продължение на година всички тези неща, които са били обещавани?“, остана недоволен от отговора народният представител от „БСП за България“ Манол Генов.

„Впрегнете екипа си в най-скоро време да си свърши работата, защото ние виждаме една проспана 2023 година по усвояването на тези 730 млн. лв.“, призова министъра той.