Валентина Димова към министър Вътев: Дребните и средни земеделски производители са ощетени, чрез редица нелоялни практики

11.02.2024 г.

"По време на обиколките в Елена, Велико Търново са проведени срещи с животновъди, които алармираха за основни проблеми. Водени от желанието си да продължат дейността си и да развиват стопанствата си те се сблъскват с много проблеми. Възможността за подпомагане на директни плащания от стопани, които поддържат площи без производство на продукция създава дисбаланс при разпределянето на тъй наречената продуктивна земя. Това ги поставя в невъзможност да използват както достатъчно площи за паша и сеносъбиране, така и за производство на зърнени и фуражни култури. Съществува проблем, в който длъжностни лица като кметски наместници, служители в общинска администрация и държавни такива, които са регистрирани като земеделски стопани имайки достъп до служебна информация, която им дава достъп до лични данни и възможност за изготвяне на едногодишни договори за наем. Както и данни за наследници и техните координати. Също използват и възможност за субсидии за развитие на земеделските си стопанства, които не се използват по предназначение, а основно с цел предизборна кампания."

С тези думи народният представител от БСП Валентина Димова се обърна към земеделския министър Кирил Вътев по време на парламентарен контрол. Тя алармира и за редица нарушения, които ощетяват дребните и средни земеделски производители в търновска област.

Народният представител от социалистическата партия бе категорична, че това не дава възможност за равни условия на работа и наемане на земя с всички останали. Тя отправи въпрос към Кирил Вътев относно това какви мерки предприема Министерство на земеделието за подкрепа на дребните и средни собственици на животновъдни ферми и дали се осъществява контрол за установяване на изброените нередности. "Възможно ли е да се намери практика съобразена със съществуващото законодателство и рушащите се сгради на кооперации да бъдат придобивани от животновъди и производители на земеделска продукция с цел ползване по предназначение. Предвиждат ли се промени в законодателството, които да дадат приоритет на земеделските стопани с реални животновъдни обекти да се ползват с предимство при наемане на пасища", каза тя в заключение.