Делегация на Съюза на тракийските дружества посети Европейския парламент по покана на Евгени Кирилов

По покана на евродепутата от Групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Евгени Кирилов делегация на Съюза на тракийските дружества посети Брюксел

По покана на евродепутата от Групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Евгени Кирилов делегация на Съюза на тракийските дружества посети Брюксел. По време на посещението представителите на Съюза на тракийските дружества проведоха срещи с зам.-председателя на Групата на ПЕС и докладчик в сянка на Европейския парламент за Турция Ханес Свобода и с Христос Макридис от преговорния екип за Турция на Европейската комисия.

По време на разговора г-н Ханес Свобода увери българските представители, че  въпросът за обезщетението на тракийските бежанци е важен и че той ще продължи да подкрепя усилията за неговото разрешаване. Той припомни, че в миналогодишния доклад за напредъка на Турция бе включен текст, чрез който Европейския парламент приканва Турция да изпълни поетите си задължения по Ангорския договор.  

На срещата с представителя на Европейската комисия Христос Макридис наследниците на тракийските бежанци представиха проблемите, свързани с все още нерешения въпрос за обезщетяването им от страна на Турция, както и проекта за създаване на еврорегион Тракия, включващ България, Турция и Гърция.

От своя страна г-н Макридис подчерта важността на тракийския  въпрос и изрази надежда за скорошното му разрешаване по пътя на двустранните преговори между България и Турция и в духа на конструктивния диалог.

По покана на Евгени Кирилов 16-членна делегация от няколко общини от област Смолян, водена от заместник-областния управител Димитър Кръстанов посети Брюксел.

Делегацията участва в конференция в Европейския парламент на тема "Ролята на структурните фондове за насърчаване на териториалното сътрудничество", в която представители на няколко европейски държави споделиха своя опит в областта на политиката на сближаване на ЕС. В третия панел на конференцията г-н Кръстанов представи постиженията в трансграничното сътрудничество между България и Гърция в рамките на Евро-регион "Родопи" и изрази желанието на България час по-скоро да бъдат открити допълнителни гранично-пропускателни пунктове с Гърция, които да улеснят това сътрудничество. 

В рамките на посещението делегацията се срещна и с отговарящите за България служители на Главна Дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия, които представиха възможностите и проблемите, свързани с усвояването на европейските средства от България.