Гуцанов към правосъдния министър: Защо по време на служебния кабинет на Радев колосалните 43 млн. лв. за храна за затворите бяха договорени на тъмно и с по един кандидат?

15.09.2023 г.

„Кой и как допусна договарянето на колосалните като сума 43 млн.лв. за доставка на храни и напитки в системата на затворите, без предварително обявление и с по един кандидат?“. С този въпрос народният представител и организационен секретар на БСП Борислав Гуцанов се обърна по времето на парламентарния контрол днес към правосъдния министър.

Той посочи фактите: „С решение от 18 май на изпълнителния директор на ДП „Фонд затворно дело“ е открита процедура по договаряне без предварително обявление с предмет - доставка на храни и напитки на едро за лафки и бюфети в местата за лишаване от свобода. Видно от регистъра на обществените поръчки данните от поръчката са с прогнозна стойност 43 609 000 лв., като за участие в процедурата са поканени по един-единствен участник за всяка от 4-те обособени позиции. Едно от лицата е поканено като единствен участник в 2-те обособени позиции“, подчерта Борислав Гуцанов.

По думите му, високите прогнозни стойности на поръчката, както и нейният предмет, свързан с доставката на стоки до местата за лишаване от свобода, предполага ефективно разходване на този публичен ресурс.

„Дали това е така при този начин на обявяване – силно се съмнявам. Как ще бъде изпълнена тази поръчка така, че да има нужната конкуренция между отделните фирми и да се избере наистина най-подходящата фирма, след като всичко е останало на тъмно?“, добави Борислав Гуцанов и се обърна към правосъдния министър: „Как е направен изводът, че едно-единствено лице би могло да изпълни всяка една от обособените позиции по поръчката? Ще бъде ли проведена и възложена тя при обявените условия, предвид явното противоречие с принципите на конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и какви действия ще предприемете?“

АДФИ ще прави проверка – както по този случай, така и по предишно питане на Борислав Гуцанов във връзка с доставката на газьол, отново за затворите, стана ясно от отговора на министър Славов.

„Добре е, че АДФИ предприема проверките, тъй като е публична тайна, че в тези доставки има нарушения от години. И когато се стига до пряко договаряне, и то с по една фирма на поръчка за по 10 млн. лв. на позиция – е абсурдно. Какво излиза - за 50 хил. лв. провеждаме процедура по ЗОП, а за 10 млн. лв. не провеждаме нищо. И това се случва точно в правосъдното министерство“, посочи Борислав Гуцанов.

Той добави, че очаква резултати при предприетите мерки, тъй като по думите му там става въпрос за близо 2 млн. лв. щети, причинени на държавата. „За доставката на храните – наясно сме, че преди процедурата е имало друга, открита процедура – но става дума за над 43 млн. лв. публичен ресурс и категорично, не бива да се подхожда по този начин“, категоричен бе социалистът.