Изказване на председателя на ПГКБ Сергей Станишев

Сеп 09, 2011 Новини БСП 0 916

По повод освобождаването на Росен Плевнелиев от поста министър на регионалното развитие и благоустройството   Искам да се изкажа по мотивите на министър-председателя по дейността на министъра, който си отива

По повод освобождаването на Росен Плевнелиев

от поста министър на регионалното развитие и благоустройството

 

Искам да се изкажа по мотивите на министър-председателя по дейността на министъра, който си отива. Преди малко чухме, че едва ли не днес, защото е 9 септември, започва канонадата срещу кабинета и предизборната кампания. Това не е вярно.

Вярно е, че предизборната кампания на г-н Плевнелиев върви вече две години с един постоянен и системен пиар с много говорене и той започва да ми прилича на датския писател Ханс Кристиан Андерсен, защото разказва много приказки, но върши малко дела. Впрочем, за да бъда конкретен, нека ви обърна внимание върху следното - отива си министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Редно е да се направи оценка какво е свършено като политика именно за регионалното развитие и благоустройството на Република България. и може би народните представители от ГЕРВ не знаят, но има седем основни политики на това министерство, по които може да се отчете дали е успешен министър Плевнелиев, или не. Първата разбира се е строителството на пътищата. Но освен това има важна политика, свързана с водните проекти, с ВиК. Третата сфера засяга реализацията на ОП „Регионално развитие". Четвъртата политика на това министерство би трябвало да бъде устройство на територията на Република България. Следващата е сферата геозащита, защото знаете, че вървят процеси, които изискват действия от страна на изпълнителната власт. Това се случва на всяко правителство. Шестата е кадастралната политика. И седмата, особено важна за хората в страната, е политиката на децентрализация. И за да бъдем конкретни и обективни, нека направя един кратък преглед на резултатите от работата на г-н Плевнелиев във всички тези седем политики.

Първата е децентрализацията. Може да се каже, че има абсолютно замразяване на каквато и да било тенденция за децентрализация. Ако в миналия мандат се приеха конституционни промени, които разширяваха пълномощията на общините, досега правителството на ГЕРБ не изпълнява собствената си програма за децентрализация за 2010г.-2012г. Може да видите решението на правителството и да видите какво е свършено. Ако през 2009г. целевите капиталови разходи на държавата в подкрепа на общините, особено средните и малките, бяха 250 млн.лв., то сега са само 90 млн.лв. И мисля, че всеки един кмет, особено тези, които не са от партия ГЕРБ, много ясно усеща как държавата системно затяга финансовата примка на врата на общината, прехвърляйки много отговорности и неосигурявайки ресурси. Всяка година от вашия мандат с близо по 200 млн.лв. намалява субсидирането от държавата към местната власт. А това е властта, която е най- близка до хората. И нищо, никакъв напредък в тази политика г-н Плевнелиев не е показал.

Ако говорим за кадастралната политика, не е зле да припомня, че имаше предишното правителство инвестиционна програма в тази област. За кадастър на територията и за кадастър на линейните обекти - пътища, ж.п. и други. 18% от територията на страната бяха включени в новия кадастър в предишния мандат. Сега има пари само за издръжка и заплати в тази област и никаква работа не се върши. А това има съвсем конкретни измерения. Например - спряха се две процедури за топографски карти на черноморското крайбрежие. Ще кажете какво значение има това. Има много конкретно значение, защото без такива топографски карти не може да се направи разграничение между зона А и зона Б на черноморското крайбрежие и инвеститорите не могат да планират свои инвестиции в тази област.

Следващата област - геозащита. Знаете колко проблеми има в страната, колко свлачища. И ако в предишния мандат действително се харчиха около 50 млн.лв. годишно за укрепващи дейности в различни зони - и покрай Дунав, и по Черноморието, и на други места - сега бюджетът за геозащита знаете ли колко е „извоюван" от г-н Плевнелиев ? 1,5 млн.лв. Вие ми кажете каква геозащита може да се прави с такива пари и какво е свършил според вас министър Плевнелиев, за който само поетични оди още не сте чели в тази зала.

Следващата политика- устройство на територията. От две години г-н Плевнелиев сладкодумно обещава нов Закон за устройство на територията. Къде е този закон? Нещо не виждаме дори законопроект, поне Министерски съвет да беше разгледал. А това е изключително важно, защото е абсолютно стопирана работата по Националната комплексна устройствена схема. Тази схема е фундаментът на икономическото и социално развитие на страната. Без нея не може да има системно развитие на страната. Нейната липса ще бъде и от тук нататък и сериозна пречка за усвояване на пари по ЕС, защото когато се кандидатства с един проект за една община или някаква друга инфраструктура, ще кажат - а това как се вписва във вашата визия за развитие на България. Няма такава визия на г-н Плевнелиев по отношение на устройството на територията на България.

Стигаме до ОП „Регионално развитие". Тук трябва да кажа, че г-н Плевнелиев по никакъв начин не показа приемственост или достатъчно ефективност, защото по признание на ЕК това беше оперативната програма, която беше най- добре структурирана още в предишния мандат и бяха одобрени може би най- много проекти с европейско финансиране - готови, написани и вече бяха направени немалко конкретни дейности. Имаше и има добри бенефициенти, най- вече в лицето на българските общини, които много свършиха. И тук заслугата на г-н Плевнелиев не е толкова голяма. Но възникват два въпроса по реализацията на тази много важна за регионите и за общините програма. От 1 януари до 1 септември тази година нито едно евро, нито един цент не са преведени от ЕК по тази програма. Възниква въпросът защо. Има нередности, може би, няма достатъчно добра организация, ЕК не признава разходи? Какво е направил г-н Плевнелиев, за да не бъде така? Защото сега тези обекти, които се изграждат по оперативната програма се финансират изцяло от националния бюджет. Това е факт. Няма отговор. Освен това има една ос за енергийна ефективност в рамките на тази програма. Тя е около 60 млн.лв., разбира се важна за хората и за държавата. Три пъти досега г-н Плевнелиев отлага стартирането на тази ос. Знаете ли за кога е планирано следващото стартиране на тази дейност по ОП? Март 2012г. Колко време мина? Защо тези пари не могат сега да се използват за благоустрояване и за енергийна ефективност? Това са оценките, това са фактите за функционирането на тази оперативна програма, с която г-н Плевнелиев толкова се хвали.

В сектора ВиК нещата действително стоят изключително тревожно, защото са блокирани необходимите промени и реформи в сектора, които се изискват от ЕС за усвояване на средства по „Околна среда". Не са направени всички асоциации по места за управление на водните проекти, не е прехвърлена собствеността към общините  или към държавата, за да е ясно кой е собственик. Не са сключени договори за управление на собствеността с оператора. Каква е последицата - не са стартирани мастер плановете, а от там - спряна е реформата и предстоят сериозни проблеми по ОП „Околна сред" в сектор „Води". Защото без тези условия един цент няма да дата от ЕК. Защо всичко това не е свършено от най- рейтинговия министър в това правителство?

И разбира се - черешката на тортата - пътното строителство. Искам да кажа от самото начало, че подкрепям всеки един километър магистрала или път изобщо, който се пуска от това правителство. Има нужда, много голяма нужда да се модернизира инфраструктурата на България. Но г-н Плевнелиев влезе в общата схема на говоренето на ГЕРБ от началото на мандата, че преди него нищо не е направено и той започва от нулата. Добре, нека да говорят цифрите. 2005г. - 2009г. са построени, изцяло реконструирани и рехабилитирани 6900 км. републиканска пътна инфраструктура. Това е статистика. Плюс 114км. магистрали са пуснати в експлоатация. За 2010г. са рехабилитирани, реконструирани 206км. републиканска пътна инфраструктура. И да, пусната е в експлоатация с малко доправяне магистрала Марица, един лот около 30км., което добре се знае, че беше практически изградено в предишния мандат. Това са конкретните резултати от строителството.

Г-н Плевнелиев премълчава срамежливо за това, че получи в наследство готови проекти, одобрено финансиране, извършени отчуждения за изграждане на 2900 км. пътна инфраструктура в България - и по ОП „Регионално развитие", и по договорите със Световна банка и други институции, които финансираха тези дейности. Това за него не съществува. За една седмица той е направил сигурно в съзнанието си всички тези проекти. Но много добре знаят експертите, а г-н Плевнелиев претендира да е такъв, че един проект се прави дълго и без тази дейност никакви лентички нямаше да може да реже днес. Това са факти.

Много голямо забавяне имаше с апликационните форми в областта на пътното строителство. Тракия получи одобрение на апликационната форма чак в края на 2010г. Година и половина след началото на старта на неговата работа като министър. Обръщам внимание върху още един факт - магистрала Тракия до ден днешен не е получила нито едно евро, нито един цент финансиране от ЕК. И питам защо. Има нередности, има некачествено строителство, има претенции? Няма отговор г-н Плевнелиев на този въпрос. За Марица, за двата лота, които минаха обществени поръчки, също се стартираха, до ден днешен двете апликационни форми не са изпратени до ЕК, защото Джаспърс имаше своите претенции  за тяхното съдържание. Това ли са му блестящите резултати? Нали постоянно казвахте - европейските пари на вас ви спират, на нас ни пускат - къде са? Те не влизат реално в строителство.

Мога да продължа с още доста конкретни факти. Искам да обърна внимание върху няколко ключови принципни въпроса. Аз приветствам, че това правителство приключи изграждането на АМ Люлин. 40% като обем работи бяха свършени от предишното правителство. Но има един въпрос, по който постоянно не получавам отговор от светлия образ на г-н Плевнелиев. Защо тази АМ се оказа толкова скъпа и защо това правителство прие оскъпяване със 120 млн.лв. в сравнение е предишното правителство? Претенциите на строителя никога не бяха приемани от НАПИ в предишния мандат, защото не бяха обосновани. В крайна сметка ние имаме сигурно най- скъпата магистрала - по 9 милиона и повече на километър и няма обяснение защо се случва така. Нямаше куража г-н Плевнелиев да поеме отговорността, той и Министерски съвет. Прехвърлят тази отговорност на вас, депутатите от мнозинството. Защото го вкарахте в промените в бюджета в Народното събрание.

За магистрала Тракия стана ясно, че действително се изгражда върху сгурия и пепел. И това е факт, доказан от две различни независими експертизи с различни състави. И г-н Плевнелиев, при цялото ми уважение, ще има проблеми в бъдеще, защото когато тя се нагъне и напука, ще е ясно, че не е направено качествено. Ще е ясно, че той е имал предупредения, публични, призоваване да махне некачествените слоеве, за да може да се направи добра магистрала, която да издържа дълги години. И тогава той ще има много сериозни проблеми, в това число и с правосъдието за бездействие.

Г-н Плевнелиев има един голям грях пред строителния бранш и пред българския бизнес. Той е част от политиката, която започна от първия ден на това правителство за неразплащане за свършена работа. България е уникална държава при управлението на ГЕРБ. В целия свят ако държавата ти дължи нещо, това е най- добра гаранция за банката. Днес, когато една фирма отиде за кредит в банка и каже - държавата има да ми плаща за строителство, не искат да приемат такава гаранция, защото създадохте една огромна снежна топка от задлъжнялост, десетки фирми фалираха, хиляди работници излязоха на улицата. И г-н Плевнелиев, който е уж строител, знае до какво доведе тази политика, но не предприе нищо.

Това може да се каже като кратка оценка на неговите действия и „постижения" като министър. И какво се оказва - че министъра, чийто рейтинг засенчва дори рейтинга на министър-председателя, всъщност не е свършил чак толкова много работа. Той заявява, че сега ще изкове тепърва визия за развитие на България, ще ни води към нови висини. Само че за две години, разполагайки с реална изпълнителна власт в областта на регионалното развитие и благоустройството, той не можа да направи дори визия за бъдещето. Той постоянно размахва някакви цифри, планове и обещава, че до 2020г. ще изградите 7 магистрали и 7 скоростни пътя. Заблуждава българското общество, че за това има гарантирано европейско финансиране. Но това е лъжа.

Затова на финала на моето изказване мога да кажа, че г-н Плевнелиев е един разказвач на приказки, един празнословец, с извинение за израза. Затова няма как да подкрепим този пиар, който му правите с уж напускането му от кабинета, с уж уважението към българските граждани.