Социалната интеграция на хората с увреждания в Белгия и България и европейският опит в тази област обсъдиха в Брюксел по инициатива на Атанас Папаризов

По покана на българският евродепутат от Групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Атанас Папаризов на двудневно посещение в Брюксел пристигнаха група от 25 души, представители на организации на хора с увреждания от България

По покана на българският евродепутат от Групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Атанас Папаризов на двудневно посещение в Брюксел пристигнаха група от 25 души, представители на организации на хора с увреждания от България. В състава на групата посетители бяха включени директорът на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски, председателят на Съюза на инвалидите и Националният съвет на хората с увреждания в България Красимир Коцев, представители на регионалните организация на хората с увреждания в Шумен, Пловдив, Сливен и Кърджали, както и техните придружители.

Сред основните акценти в програмата на посещението беше организираната среща-разговор в централата на Белгийския социалистически здравно-осигурителен фонд (Mutualite Socialiste MS), бенефециенти на който са над 30 % от гражданите на Белгия. На срещата присъства и посланикът на Република България в Кралство Белгия Христо Георгиев.

Българската група има възможността да се срещне и разговаря с бившия генерален директор на фонда Мишел Мийе и неговият приемник Бернар Де Бакер, които разясниха историята, структурата и функционирането на здравно-осигурителната система в Белгия, балансът между частния сектор и държавната система, както и грижите, които MS осигурява за хората с увреждания. Гостите от България имаха възможността също така да се запознаят с особеностите на политическата уредба на Белгия и в частност що се отнася до административния капацитет, с който разполагат двете основни провинции на страната - Фландрия и Валония - в осигуряването на необходимите грижи за хората с увреждания.

Гост на срещата беше държавният секретар по въпросите на хората с увреждания към белгийското правителство Жюли Фернандес, която разказа пред гостите от България за социалните услуги и добрите практики, които се предприемат в Белгия за преодоляване на социалната изолация и адаптацията на хората с увреждания. По време на разговора беше прочетено и специално обръщение към групата от България на министъра по социалните въпроси на Белгия Лорет Онкелинкс.

В рамките на посещението на българската група беше организирана и среща с европейския комисар по въпросите на заетостта, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпидла и членове на неговия екип, които запознаха гостите от България с възможностите, които дава посредством своите програми Европейския социален фонд за адаптиране на хората с уврежданията, разширяване на административния капацитет на държавите членки за осигуряване необходимите грижи за тях. В рамките на разговора с европейския комисар и членовете на неговия екип беше подчертана необходимостта от навременно транспониране на европейските директиви и конвенциите на ООН за социалното адаптиране и недискриминиране на хората с увреждания.

Представителите на кабинета на европейския комисар Владимир Шпидла запознаха гостите с работата си по новата европейска директива за недискриминиране на хората с уврежданияБългарският евродепутат Атанас Папаризов пое ангажимента да съдейства за единна позиция и подкрепа на членовете на Европейския парламент от България при гласуването на новата директива за недискриминиране на хората с увреждания.