Седемдесет и четири деца-сираци ще получат персонални пенсии

Правителството взе решение да подпомогне 41 семейства за издръжката на децата, останали в затруднено финансово положение след загубата на единия или двамата родители

Правителството взе решение да подпомогне 41 семейства за издръжката на децата, останали в затруднено финансово положение след загубата на единия или двамата родители.

Седемдесет и четири деца, които нямат право на наследствена пенсия от починал родител, ще получат персонални пенсии, в  размер на 83,28 лв. месечно /90 на сто от социалната пенсия за старост/.

 Персоналните пенсии ще се изплащат от 1 март 2009 г.