НС на БСП прие решения за участие на партията в предстоящите местни избори

Май 21, 2023 Новини БСП 0 864

21.05.2023 г.

На заседание на Националния си съвет БСП взе решение да участва в изборите за кметове и общински съветници през 2023 г. във формата коалиция "БСП за България". Също така упълномощи Изпълнителното бюро да търси възможности за разширяване подкрепата за кандидатите на "БСП за България" на основата на предизборната платформа на БСП, както и председателят на партията да сключва споразумения за подкрепа с други политически партии и неправителствени организации.

Членовете на НС дадоха мандат на Градските, Общинските и Районните съвети да вземат решение по преценка за обсъждане и образуване на местни коалиции на основата на коалиция "БСП за България", след съгласуване с ИБ на НС на БСП.

Националният съвет утвърди политическите изисквания и механизма за оценяване на дейността на кметовете и общинските съветници, издигнати или подкрепени от БСП или коалиция за издигане на кметове и общински съветници от "БСП за България" за Местни избори 2023.

Събранията на ОПО да бъдат от 1 юни до 1 юли 2023 г. със следния примерен дневен ред: оценка за работата на общинските съветници и кметовете, предложения за кандидати за кметове и общински съветници.

Общинските (районни), градски конференции да се проведат от 1 юли до 3 септември 2023 г.със следния примерен дневен ред:

- Приемане на оценка за работата на кметовете, издигнати или подкрепени от БСП и общинските съветници от БСП;

- Приемане на общинска (районна) предизборна платформа (визия) за участие в Местни избори 2023 г;

- Утвърждаване на формула и модел за участие в Местни избори 2023 на групата на общинските съветници;

- Издигане на кандидати за кмет на общината (района). Утвърждаване кметовете на населени места, подреждане и утвърждаване листата за общински съветници.

По време на заседание Националният съвет на БСП взе още решението да възложи на ИБ на НС на БСП в срок до 23.05.2023 г. да изготви примерен график за провеждане на срещи с областните съвети на БСП за координиране на дейностите по организацтя и подготовката за участие на БСП за България в местните избори през 2023 година.