Дора Янкова: В община Смолян ще бъде сформирано звено по управление на европейските проекти

Смолян: В община Смолян ще бъде сформирано звено по управление на европейските проекти

Смолян: В община Смолян ще бъде сформирано звено по управление на европейските проекти. Това каза на пресконференция кметът на община Смолян и член на ИБ на БСП Дора Янкова. Янкова посочи, че звеното ще бъде сформирано от специалистите по европейските програми в общината след приемането на бюджета й. По този начин ще бъдат събрани на едно място опитът и възможностите. Звеното ще поеме цялата дейност и координация по европейските проекти. Там ще отиват инвеститорите. Съвсем нормално и редно е да имаме едно място, където да се концентрират експертната и консултантска дейност, коментира Янкова. По думите й следващият проект, който е изготвен и внесен в Социално-инвестиционния фонд, е за основен ремонт в ОДЗ „Синчец” и е за 450 000 лв.

Тази година е годината на политиката на социалните проекти, каза още Янкова. По думите й през тази година основно ще бъдат ремонтирани публичните сгради в Смолян - читалища, детски градини, училища и други.

Община Смолян и договарящият орган на Оперативна програма “Регионално развитие” подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проект ”Подкрепа за устойчиво развитие на Община Смолян чрез модернизация на образователните институции и въвеждане на мерки за енергийна ефективност”. Общата стойност на сключения договор за финансиране възлиза на 5 033 499 лв. Общата цел на проектното предложение е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, която да допринесе за устойчиво развитие на община Смолян. Проектът е насочен към подобряване на съществуващото състояние в седем образователни институции на територията на общината чрез модернизация и прилагане за енергийна ефективност, като по този начин създават условия за предоставяне на конкурента и качествена образователна услуга. По проекта ще бъдат модернизирани четири училища и три детски градини.